Kund bestrider faktura för arbete utfört av hantverkare

2017-10-10 i Fordringar
FRÅGA
Hej!Jag driver ett AB tillsammans med min man som är hantverkare (plåtslagare) sedan mer än 30 år tillbaka. Sedan vi startade eget för drygt ett år sedan har vi lyckats avhjälpa en del problem med kunder som inte betalar som de ska. Nu har vi ett problem jag inte rår på. En kund bestrider en faktura. Kunden har inte klagat eller sagt någonting alls om arbetet förrän fakturan gått ut och då via bestridande i form av ett brev. Arbetet har bestått av olika småarbeten och kunden bestrider allt arbete som utförts på huset. Ett exempel är att en hängränna lutar, vilket så att säga är en grundförutsättning för att vatten ska rinna undan. Sedan fortsätter klagomålen i ungefär samma stil. De vill inte att min man gör om arbete utan ska ta dit någon annan och helt enkelt strunta i att betala vår faktura. Vad har vi för rättigheter/möjligheter? Det kan ju inte vara möjligt att ta hem en hantverkare och helt enkelt strunta i att betala? Det är ju inte alls säker att de vare sig är missnöjda med arbetet eller har minsta tanke på att betala någon annan för att göra om det.Tacksam för hjälp och råd!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I det fall en näringsidkare och en kund har hamnat i en tvist, finns det ett antal åtgärder som kan vidtas.

Betalningsföreläggande

Det praktiskt enklaste tillvägagångssättet att få någon att betala en skuld, är att skicka en ansökan om betalningsföreläggande till Kronofogden. Skulle kunden inte bestrida kravet, eller alternativt acceptera ditt krav, kommer Kronofogden att hjälpa dig att få betalningen genomförd. I det fall kunden bestrider kravet kommer du få möjlighet att gå vidare med betalningskravet till tingsrätten.

För mer information om betalningsföreläggande kan du besöka Kronofogdens hemsida.

Ansökan om stämning

Är det så att du vet att kunden kommer att bestrida kravet om betalningsföreläggande, kan du istället vända dig direkt till tingsrätten med en stämningsansökan. Tingsrätten kan i en dom (efter huvudförhandling) besluta hur mycket pengar du har rätt till. Det är du som måste bevisa för tingsrätten att fakturan är korrekt. Motparten kommer däremot förmodligen bestrida betalningskravet med grunden att arbetet var felaktigt utfört. I så fall måste motparten bevisa att arbetet var felaktigt utfört.

En rättsprocess kan ta lång tid och brukar vara ekonomiskt betungande. Skulle du förlora målet kan du bli tvungen att betala motpartens rättegångskostnader.

Domstolsverkets hemsida finner du mer information om hur du kan gå till väga för att ansöka om stämning.

Samtala med kunden

Du bör i första hand återigen kontakta kunden och förklara att du anser att du har rätt till det fakturerade beloppet, samt att du har för avsikt att vidta rättsliga åtgärder för att få tvisten avgjord, om det skulle vara så att kunden inte går med på ditt krav.

Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen


Pontus Schenkel
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?