Kroppsvisitation av 17 årings väska

2015-03-30 i Polis
FRÅGA
Hejsan!Tack för er otroligt bra och lärorik sida.Jag undrar om jag som en omyndig person på 17 år måste låta polisen söka igenom min väska där jag har starkare alkohol?Dvs. Har de rätten att kolla igenom min väska samt att hälla ut den alkoholmängd som finns där?Förklara och hänvisa gärna till olika lagar som är relevantaTack på förhand
SVAR

Hej och tack för din fråga.

Jag kommer skriva lite allmänt om kroppsvisitation sen kommer jag svara på din fråga i slutet av min fråga.

När en polis genomsöker en väska utför polisen en kroppsvisitation. Kroppsvisitation regleras både i 19 § polislagen (här) samt i rättegångsbalkens 28 kap. (här).

Vad gäller polislagens 19 § får kroppsvisitation ske om en polisman i anslutning till att denne med laga stöd griper, omhändertar eller avlägsnar en person samt att det är nödvändigt av a) säkerhetsskäl för att farliga föremål ska kunna tas om hand eller b) för att den omhändertagnas identitet ska kunna fastställas. Vidare får en polisman även kroppsvisitera för att söka efter vapen och andra farliga föremål som är ägnade att användas vid brott om polisen även kan förverka (förstöra) föremålet samt om det finns föremål som är ägnade att användas för att begå brott på egendom.

Vad gäller rättegångsbalkens 28 kap. 11 § får en polis kroppsvisitera en person som kan misstänkas för att ha begått ett brott på vilket fängelse kan följa, om polisen söker efter föremål som kan i beslag eller annars för att undersöka omständigheter som kan vara av betydelse för utredning om brottet

Vidare kan även den som inte är skäligen misstänkt för brottet kroppsvisiteras om det finns synnerlig anledning att anta att denna person har föremål som kan tas i beslag, eller för att utreda brott. Vad gäller föremål som kan tas i beslag framgår av 27:1 RB att föremål som kan förverkas på grund av brott kan tas i belag. Då någon i ett tidigare skede begått ett brott när ni som underåriga fick tillgång till alkoholen, ska alkoholen enligt 12:1 alkohollagen förverkas.

Eftersom att det inte är olagligt att bära alkohol på sig krävs det "synnerlig anledning" att anta personen har alkohol på sig för att en polis ska få undersöka väskan. Vad gäller synnerlig anledning ska det föreligga en faktisk omständighet som konkret visar att polisen med fog kunnat förväntat sig att anträffa alkoholen. Om det föreligger har alltså polisen rätt att söka igenom väskan och förverka alkoholen.

Mvh,

Simon Adolfsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Polis (272)
2020-07-06 Vad gör man om polisen inte tar upp anmälan?
2020-06-29 Kan jag sälja beslagtaget gods som återlämnats?
2020-06-25 Hur påverkar omhändertagande enligt LOB en villkorlig dom?
2020-06-16 Får man ifrågasätta polisens ingripanden?

Alla besvarade frågor (81874)