Kroppsbesiktning

2020-03-02 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej,Jag var med om en husrannsakan nyligen.En av mina rumskamrater låg och sov när detta skedde. En av poliserna går in i hans rum och väcker honom, ber honom att ställa sig upp och ta av sig sina kalsonger och lyfta på pungen (en sk kroppbesiktning) och sedan säger han åt honom att gå och lägga sig igen då han inte har något på sig. Får man göra en kroppsbesiktning på det här sättet? Jag menar, de var i ett privat rum men borde de inte misstänka honom för att ha tagit droger och göra urinprov? Det verkar så förnedrande att han blir väckt och ska ta av sig kalsongerna och stå naken framför polismannen för att sedan gå och lägga sig. Känns inte rimligt att misstänka att någon ligger och sover med en påse cannabis under pungen.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Av din fråga tolkar jag det som att du undrar i vilka fall polisen kan göra en kroppsbesiktning.

Kroppsbesiktning
Reglerna om kroppsbesiktning finns i Rättegångsbalken, 28 kap 12 §.
Inledningsvis kan det konstateras att en kroppsbesiktning bara får göras på en person som är misstänkt för brott (dock finns det undantag, som jag återkommer till nedan). Brottet ska vara sådant att man kan dömas till fängelse för det. Det krävs även att personen är skäligen misstänkt för brottet. Skälig misstanke är i princip att det finns konkreta omständigheter som pekar på att den misstänkte har begått brottet. Det kan sägas att en person beter sig underligt, uppträder nervöst eller undviker kontakt med polisen inte är grund för att ge misstanke om brott.

Begreppet kroppsbesiktning omfattar alla typer av kroppsliga undersökningar, såväl yttre som inre. Ändamålet med en kroppsbesiktning anges i tre punkter:
För det första för att söka efter föremål som kan tas i beslag eller förvar eller att utröna omständigheter som kan vara av betydelse för brottet, tex att söka efter narkotika.
För det andra kan det vara att att ta salivprov, alltså prov som tas av personer som är skäligen misstänka för att dna-profilen ska tillföras i dna-register.
Den tredje punkten avser kroppsbesiktning för att utreda den misstänktes ålder, exempelvis för påföljdsfrågan.

Kroppsbesiktning på någon som inte är skäligen för brottet regleras i 28 Kap 12 a §.
Det är då fråga om salivprov för dna-analys, framför allt för att polisen ska kunna skilja sådana dna-spår som härrör från gärningspersoner och de som kommer från andra personer som har befunnit sig på brottsplatsen.

Utförande av kroppsbesiktning
Beslut om kroppsbesiktning fattas av rätten, åklagare eller annan undersökningsledare.
Vid fara i dröjsmål får även en polisman fatta beslut om kroppsbesiktning.
Men undantag för alkoholutandningsprov, salivprov, ögonundersökning och urinprov genomförs kroppsbesiktning normalt av någon inom hälso- och sjukvården. En ingående undersökning får bara utföras av läkare (exempelvis blodprov).
En kroppsbesiktning som är av mera väsentlig omfattning ska verkställas inomhus och i ett avskilt rum.

Sammanfattning
Om kroppsbesiktningen utförts korrekt eller inte beror till stor del på omständigheterna, exempelvis om din vän var skäligen misstänkt för brott eller inte. Det framgår inte av din fråga, varför det blir svårt för mig att svara på.
Om du anser att poliserna har agerat felaktig och brutit mot lagen kan du göra en JO-anmälan till Justitieombudsmannen. Justitieombudsmannen granskar att myndigheter följer de lagar och regler som styr deras arbete. Anmälan kan göras på hemsidan, https://www.jo.se/sv/JO-anmalan/.

Hoppas att du fick svar på din fråga,
vänligen,

Hanna Árnadóttir
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2320)
2020-04-05 När föreligger ett straffbart förstadium till brott?
2020-04-05 Är det olagligt att köpa en klänning för ett pris och sedan sälja den dyrare?
2020-03-31 Säkerhetsbrott
2020-03-31 Ansökan om nåd vid livstidsfängelse

Alla besvarade frågor (78734)