Kronofogdens möjligheter att utmäta en bostad

2015-10-31 i Utmätning
FRÅGA
Hej . Vi undrar om kronofogden har rätt att sälja vårat hus som vi bor i o betalar till banken ? Jag har skulder hos kronofogden
SVAR

Hej!

Tack för er fråga och för att ni har valt att vända er till Lawline.

Er fråga rör bestämmelserna om utmätning i Utsökningsbalken, vilken ni hittar och kan ta del av här.

Utmätning sker efter att en borgenär (den som har lånat ut pengar) begär att Kronofogden ska ta egendom från en gäldenär (den som ska betala sin skuld). Utmätning av egendom får dock endast ske om det belopp som man räknar med ska flyta in ger ett överskott som gör åtgärden försvarlig. Dessutom stadgar lagen att den utmätningsbara egendom som kan användas för att betala en fordring med minsta kostnad, förlust eller annan olägenhet för gäldenär bör tas i första hand (se här)

I vanliga fall utmäter därför Kronofogden egendom i en viss ordning, nämligen: kontanta medel, banktillgodohavanden, lön, fondandelar och aktier, annan lös egendom, fast egendom, skepp/luftfartyg m.m. På Kronofogdens hemsida framgår det att det ibland är behövligt att utmäta en bostad för att betala en skuld, men att Kronofogden i största möjliga mån försöker undvika att utmäta bostäder (https://www.kronofogden.se/Utmatning3.html).

Om ni har annan utmätbar egendom kommer Kronofogden alltså att ta den och försöka sälja den för att täcka skulden före de utmäter bostaden. Utmätning av egendom får dessutom inte leda till att den som har förmånsrätt i egendomen skadas. Detta innebär att om ni tog lån när ni köpte huset som motsvarar större delen av husets värde och huset står som säkerhet för banklånet, får huset inte utmätas för att betala den skuld du har hos Kronofogden. (se här)

Hoppas att ni känner att ni fick svar på er fråga. Är det något mer ni undrar över är ni välkomna att kontakta oss på Lawline igen.

Med vänliga hälsningar

Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll