Kronofogdens möjlighet att utmäta arv

Jag har skuld hos kronofogden och har en gammal mamma som kan avlida när som.

Hur kan jag undvika att kronofogden utmäter mitt arv. Kan kronofogden utmäta arvet?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Kronofogdemyndigheten (KFM) har rätt att utmäta egendom som tillhör den betalningsskyldige. Detta framkommer av 4 kap. 2 § Utsökningsbalken (UB). Arv omfattas av denna bestämmelse och KFM har således möjlighet att utmäta arvet. Om KFM tar arvet i anspråk och det blir ett överskott efter utmätningen så får du naturligtvis behålla det överskjutande beloppet.

Det finns däremot undantag från att KFM får ta arv i anspråk. Om det finns ett testamente med en särskild föreskrift (förbehåll) att din arvslott inte får utmätas, så får utmätning av arvet inte ske i enlighet 5 kap. 5 § UB. I sådant fall får varken kronofogden eller andra borgenärer tillgång till arvet.

För att KFM ska sakna förutsättningar för att ta ditt arv i anspråk krävs således ett förbehåll om att utmätning inte får ske i testamentet. Om detta förbehåll inte finns kan arvet alltså utmätas.

Hoppas det gav svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Andrea PerssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Utmätning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo