Kronofogdens möjlighet att utmäta arv

2017-04-03 i Utmätning
FRÅGA
Jag har skuld hos kronofogden och har en gammal mamma som kan avlida när som.Hur kan jag undvika att kronofogden utmäter mitt arv. Kan kronofogden utmäta arvet?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Kronofogdemyndigheten (KFM) har rätt att utmäta egendom som tillhör den betalningsskyldige. Detta framkommer av 4 kap. 2 § Utsökningsbalken (UB). Arv omfattas av denna bestämmelse och KFM har således möjlighet att utmäta arvet. Om KFM tar arvet i anspråk och det blir ett överskott efter utmätningen så får du naturligtvis behålla det överskjutande beloppet.

Det finns däremot undantag från att KFM får ta arv i anspråk. Om det finns ett testamente med en särskild föreskrift (förbehåll) att din arvslott inte får utmätas, så får utmätning av arvet inte ske i enlighet 5 kap. 5 § UB. I sådant fall får varken kronofogden eller andra borgenärer tillgång till arvet.

För att KFM ska sakna förutsättningar för att ta ditt arv i anspråk krävs således ett förbehåll om att utmätning inte får ske i testamentet. Om detta förbehåll inte finns kan arvet alltså utmätas.

Hoppas det gav svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Andrea Persson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (550)
2021-07-26 Skriva över bil på ett barn
2021-07-25 Kan lånad lös egendom utmätas?
2021-07-24 Utmätning av lös egendom när vänner bor ihop
2021-07-19 Kan kronofogden utmäta huset som står på min sambo?

Alla besvarade frågor (94345)