Kronofogdemyndighetens möjlighet att driva in tillgångar som finns utomlands

Kan Kronofogden ta pengar från mitt norska bankkonto. för att indriva skuld i Sverige

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Du undrar om Kronofogdemyndigheten kan driva in pengar från ditt utländska bankkonto för att betala skulder i Sverige. För att besvara din fråga kommer jag först fastslå gällande rätt, därefter tillämpa gällande rätt på din situation, och därefter ge dig en rekommendation.

Gällande rätt

Kronofogdemyndigheten kan inte driva in skulder av civilrättslig natur utomlands. Det vill säga skulder en person har till en annan privatperson eller företag kan bara drivas in genom KFM om tillgångarna finns i Sverige.

Det finns ett EU-direktiv om indrivning av fordringar som avser skatter, avgifter och andra åtgärder (rådets direktiv 2010/24/EU av den 16 mars 2010).

Direktivet har i sin tur implementerats genom Lag (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen. I lagen 3 § fastslås tillämpningsområdet.Det finns det nordiska handräckningsavtalet som reglerar indrivning mellan de nordiska länderna. Även här avses indrivningar kopplade till skatter och statliga avgifter.

Tillämpning i ditt fall

Din fråga är väldigt kort och du skriver inte vart dina skulder kommer från. Därav följer att mitt svar blir väldigt generellt. Kronofogdemyndigheten kan inte driva in skulder av civilrättslig karaktär. Med det sagt är det inte säkert att pengarna är säkra. I många fall kan en person som vill driva in en skuld göra detta genom en process i det andra landet. Vi på Lawline är tyvärr inte familjära med norsk lagstiftning på området.

Härrör dina skulder från obetald skatt eller statliga avgifter kan KFM kontakta motsvarande myndighet i Norge och med stöd av samarbetsavtal driva in skulden.

För information om vad som träffas av avtalen se nedan länkar.

RÅDETS DIREKTIV 2010/24/EU av den 16 mars 2010 om ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar som avser skatter, avgifter och andra åtgärder

Lag (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen

Förordning (1997:1157) om handräckning i skatteärenden mellan de nordiska länderna

Rekommendation

Om dina skulder härrör från obetald skatt eller dylikt och är en skuld till svenska staten finns en hög sannolikhet för att dessa kan komma att drivas in från ditt konto i Norge.

Härrör skulder istället från obetalda räkningar eller lån till privatpersoner och företag så beror det helt enkelt på om dessa är villiga att ge sig in i en process i Norge.

Vill du få mer information om vad som gäller när svenska privatpersoner driver in skulder i Norge rekommenderar jag dig att ringa upp ambassaden i Oslo. De kan också hänvisa dig till en norsk jurist som med säkerhet kan berätta mer om de norska indrivningsreglerna.

Sveriges ambassad i Norge

Hoppas du fick svar på din fråga, har du kompletterande frågor kan jag nås på emil.blomqvist@moretime.se

Hälsningar

Emil BlomqvistRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Kronofogdemyndigheten? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo