Kronofogdemyndighetens bevisregler – bryta presumtionen att den som besitter egendomen äger den

Hej, en nära vän till min syster har stora skulder och betalningsanmärkningar. Nu har denne fått tag i en egen lägenhet, men saknar ekonomi för att köpa möbler och annan hemutrustning. Jag har erbjudit mig att på obestämd tid låna en del av mina ägodelar som jag kan undvara, vilket inkluderar i princip allt förutom kläder. Nu till min fråga: Hur skyddar vi dessa ägodelar från en eventuell utmätning från Kronofogden, som tidigare har varit på besök hos min systers väninna vid flertalet tillfällen under åren. Kan vi skriva ett "låneavtal"? Hur ska detta isåfall dokumenteras? Jag har förstås inte kvitton på alla saker som jag köpt genom åren och nu har tänkt att låna ut. Behöver vi fotografera allt kanske? Tack på förhand.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag har valt att i det följande svara på din fråga på så vis att jag först behandlar det centrala, dvs bevisningen. Därefter tar jag dock upp två förhållanden som det kan vara bra för dig att känna till. Slutligen sammanfattar jag det som jag sade i bevisdelen.

Bevisning

Din systers vän kommer att besitta den egendom som du lånar ut till henne. Det innebär att du måste kunna visa att det är din egendom, för att Kronofogdemyndigheten inte ska kunna ta din egendom, enligt 4 kap. 18 § utsökningsbalken (1981:774) (förkortad UB). Om du inte lyckas med det kan Kronofogdemyndigheten ta din egendom som om det vore din systers väns egendom – trots att hon inte äger den.

För att du ska ha visat/styrkt att det är din egendom måste du på ett övertygande sätt kunna bevisa att det är din egendom – det ska vara tydligt, inte tveksamt. Det är ett högt beviskrav, varför det krävs en del. I idealfallet har du t.ex. en köpehandling som visar att du har köpt egendomen, ett kontoutdrag som visar att du har betalat egendomen, något som visar att du har haft egendomen hos dig under en längre tid, samt något som visar att du inte har gett bort eller sålt den.

Kvitton är en bra början, men för säkerhets skull kan det vara bra att vidta alla möjliga åtgärder för att säkerställa att du kan styrka din äganderätt. Observera också att det i Sverige råder fri bevisföring, varför allt som kan användas som bevis i princip också får användas som bevis.

Exempel på åtgärder (förutom att hitta kvitton) som du skulle kunna vidta är följande:

1. Skaffa utlåtanden från dem som sålde sakerna till dig, eller i vart fall se till så att de kan vittna om att du köpte sakerna från dem. Det skulle kunna användas som bevismedel för de saker som du saknar kvitton till.

2. Säkerställ att du har oberoende personer som skulle kunna vittna om att du har ägt sakerna under en längre tid.

3. Leta fram gamla fotografier som visar att du har haft egendomen förut.

4. Nya fotografier lär inte övertyga, men det kan inte skada att ha dem ändå.

5. Märk sakerna så att det framgår att de är dina (om det inte redan finns något märke på dem som duger). Den åtgärden lär visserligen inte ensamt övertyga kronofogdemyndigheten eller en domstol, eftersom den inte styrker att du är ägare, men den kan ändå vara till hjälp.

6. Om du från början betalade en del av sakerna genom bankkontoöverföringar kan det vara bra att ha ett kontoutdrag på betalningarna tillgänglig.

Det viktiga är dock att kunna bevisa att du är ägare, dvs att du på något sätt har köpt sakerna utan att därefter ha sålt dem eller gett bort dem. Ett rättsfall som kan illustrera svårigheterna för dig är NJA 1999 s. 594, särskilt tingsrättens skäl som redovisar bevisningen (observera dock att Högsta domstolen inte höll med tingsrättens slutsats).

Du måste också kunna visa varför din systers vän innehar din egendom. Därför är det bra att skriva ett låneavtal som bl.a. specificerar vad det är du lånar ut, vem som lånar ut, och till vem du lånar ut din egendom. I och för sig behövs inget skriftligt och undertecknat avtal för att man ska kunna låna ut något, men det är mycket bättre som bevismedel än ett muntligt avtal.

Beneficium

Det kan vara värt att vara uppmärksam på att mycket av det som finns i ett hem – och som är nödvändiga – inte kan utmätas enligt 5 kap. 1 § andra punkten UB. En säng skulle t.ex. inte kunna utmätas enligt den bestämmelsen. Det innebär i ditt fall att kronofogdemyndigheten kanske inte utmäter en del av din utlånade egendom, trots att du inte lyckas styrka att den är din.

Förhindra äganderättsövergång

Det är tydligt att du inte överlåter någon egendom till din systers vän, eftersom du bara lånar ut den. Jag vill dock här uppmärksamma dig på att vara noga med att kunna identifiera vilken egendom det är som du har lånat ut. Om du inte kan identifiera den så kan man säga att du förlorar din äganderätt till egendomen. Det går ju inte att veta om det är din egendom eller inte.

Sammanfattning

För att kunna undvika att kronofogden utmäter din egendom för din systers väns skulder måste du styrka att det är din egendom. Det är ett högt beviskrav, och det krävs mycket för att nå upp till det. Kvitton, gamla och nya fotografier, samt ett skriftligt låneavtal är alla saker som kan hjälpa dig att bevisa att det är din egendom.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

Behöver du vidare hjälp med bevisregler vid utmätning är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Utmätning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”