Krock vid vänstersväng- kan jag slippa straffansvar?

2016-10-01 i Trafikbrott
FRÅGA
Hej! Kan man klara sig ifrån väjningsplikten?Jag skulle från allmän väg inom inhägnat hamnområde göra en vänstersväng in i en fabrik med min lastbil för att lasta. En mötande bil kör då med vad jag uppfattar hög fart in i mitt framhjul. Varpå mötanden flyttar den då tomma lastbilen ca en meter i sidled och kröker ramen. Hastighetsbegränsning inom området är 30km/h. Mötanden uppger att denne hade solen i ögonen och därför inte såg mig. Personen jobbar på ett företag inom det aktuella området och är medveten om att jag och mina kollegor gör denna manöver flera gånger dagligen. Polisen "erbjuder" mig en bot på 2000 kronor. Ska jag acceptera detta eller har man någon sportslig chans i rätten?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom du har fått böter av polisen aktualiserar din fråga straffrätt. Det krävs av alla körkortsinnehavare att de känner till trafikreglerna. I trafikförordningen 3 kap 5§ stycke 2 anges att förare som har väjningsplikt endast får köra om det med beaktande av andra trafikanters placering, avståndet till dem och deras hastighet inte uppkommer fara eller hinder. Vid vänstersvängar måste man vara mycket uppmärksam, mötande trafik kan ofta närma sig fortare än beräknat. Enligt 14 kap 3§ punkt 1 kan den som brutit mot ovan nämnd föreskrift dömas till penningböter. Enligt 1§ i trafikbrottslagen gäller även att en vägtrafikant som i väsentlig mån brister i den omsorg och varsamhet som som till förekommande av trafikolycka betingas av omständigheterna, döms för vårdslöshet i trafik till dagsböter.

Vänstersvängar är farliga och utgångspunkten är alltså att det ställs ganska höga krav på en förare som vill göra en sådan manöver.

Det finns dock ett mycket intressant rättsfall från högsta domstolen i precis den här frågan som eventuellt talar till din fördel, NJA 2011 s 349 https://lagen.nu/dom/nja/2011s349. I fallet skulle en lastbilsförare göra en vänstersväng och krockade då med en mötande personbil som körde i "uppseendeväckande hög hastighet". Jag uppmanar dig att läsa fallet och själv göra en bedömning av ditt fall mot bakgrund av vad som faktiskt hände under din olycka. Den info jag kan läsa ut av din fråga är ju betydligt mer knapphändig än den info du själv har. Läs särskilt noga punkt 1, 4, 6 och 7 i högsta domstolens domskäl (uttalande). Det mest intressanta i fallet är vad högsta domstolen skriver i följande punkter:
Punkt 1: ..."från det straffbara området är avsett att undantas fall där en trafikolycka inträffat på grund av en felbedömning eller tillfällig ouppmärksamhet hos en förare av ett motorfordon."
Punkt 4: "Att det finns ett mötande fordon på vägen hindrar alltså inte att en vänstersväng kan vara tillåten, om den kan ske utan fara för övrig trafik. När en förare bedömer risken med en sådan manöver, får han utgå från att övriga trafikanter beter sig någorlunda normalt och behöver inte räkna med allvarliga regelöverträdelser; all biltrafik bygger på ett samspel mellan trafikanterna."

En argumentationslinje till din fördel skulle kunna vara i stil med att du borde ha kunnat utgå ifrån att föraren i den mötande bilen inte hade solen i ögonen utan såg dig och då anpassade sitt körsätt när han såg att du hade påbörjat en vänstersväng. Att skylla på solen är enligt min bedömning, såvida bländningen inte kom plötsligt och oförutsett, inte en godtagbar ursäkt för bristande uppmärksamhet. En förare som blir bländad måste antingen försöka stanna bilen omedelbart eller se till så att han eller hon ser bra genom att ta på sig solglasögon och fälla ner solskärmen. Men som sagt är den information du givit mig för knapphändig för att jag ska kunna göra en mer konkret bedömning om du bör processa i domstol eller inte.

Det finns alltså en eventuell möjlighet att du skulle kunna vinna framgång i rätten. Angående rättegångar bör du dock veta att de är tidskrävande, jobbiga samt kostsamma då de inte leder till framgång. De bör därmed endast föras då en någorlunda god utsikt till framgång föreligger. En annan aspekt är att om du driver fallet i domstol och skulle förlora skulle det även innebära att du har en domstolsdom på dig, vilket kan se värre ut för utomstående än om du som i ditt fall hittills "endast" får en summarisk bot av polisen. Å andra sidan kan endast en domstol fria dig helt.

Jag föreslår att du ringer till vårt kontor på 08-533 300 04 (mån-ons 10-16) för en gratis snabbkonsultation. Där kan du muntligen kan utveckla vad som hände för att kunna få ett mer konkret råd om hur du bör agera. Hänvisa gärna till detta svar och mitt namn så kan aktuell jurist snabbt sätta sig in i frågan samt rättsläget.

Lycka till!

Med vänlig hälsning,

Alina Borgsén
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1025)
2020-10-18 vilket straff för tre olovliga körningar
2020-10-17 Vad är straffskalan för olovlig körning?
2020-10-17 Polisens rätt att rapportera utan bevis?
2020-10-15 Hur länge finns pricken kvar i belastningsregistret vid rattfylla?

Alla besvarade frågor (85217)