Kreditköp med återtagandeförbehåll

2019-04-30 i KÖPRÄTT
FRÅGA
Jag har köpt en begagnad bil på avbetalning av Alfons Bilhandel. Alfons Bilhandel är också kreditgivare. Bilens pris var 150 000 kr. Nu har jag kommit på obestånd och ligger efter med avbetalningarna på bilen. Och nu vill företaget återta bilen, i vilka fall har företaget rätt att återta bilen?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Om du som köparen vid ett kreditköp av en bil inte betalar i rätt tid eller med rätt belopp föreligger betalningsdröjsmål. Vid väsentligt betalningsdröjsmål har säljare rätt att häva köpet. Vad som utgör väsentligt betalningsdröjsmål beror dels på köpets karaktär, dels på om betalningsdröjsmålet avser hela eller en del av betalningen.

Eftersom du har fått bilen i din besittning får säljaren dock endast häva köpet om han förbehållit sig rätten till detta genom ett återtagandeförbehåll.

För ett giltigt återtagandeförbehåll i din situation krävs samtliga omständigheter:

– Förbehållet ska ha avtalats senast i samband med köpet.
– Förbehållet ska ha inneburit ett förfogandeförbud enligt vilket du inte får sälja bilen vidare etc.

– Förfogandeförbudet ska ha varit allvarligt menat.


Sammantaget har säljaren rätt att återta bilen vid väsentlig betalningsdröjsmål, förutsatt att han har gjort ett giltigt återtagandeförbehåll. Om så inte är fallet kan säljaren enbart kräva dröjsmålsränta.

Jag hoppas att mitt svar var till din hjälp.

Med vänlig hälsning,

Linda La
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hej! Det är även av relevans om gäldenären ovan erhållit ett förfogandemedgivande. Har det skett en uttrycklig eller underförstådd överenskommelse (se T 2835-18 "husbilarna") som innebär att gäldenären ifråga har en rätt att förfoga över bilen upphör det sakrättsliga skyddet och bilhandeln har därmed endast en oprioriterad fordran (se NJA 1932 s. 292).
2019-05-02 15:04
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (755)
2019-09-30 Parkering och P-skiva
2019-09-30 Kvitto för båtköp
2019-09-27 Ångerrätt vid köp av spel över internet?
2019-09-22 Frånträda distansavtal

Alla besvarade frågor (73844)