Krävs uppvisande av belastningsregister vid jobbansökan?

2019-02-03 i Påföljder
FRÅGA
Hej!Jag undrar gällande belastningsregister; Jag har hört att arbete inom psykvård och äldreomsorg kräver utdrag ur registret? också läst mig till att endast vissa delar syns i utdraget.Min fråga är då om en domför rattfylleri för fem år sedan kommer att synas om jag söker arbete som sjuksköterska (ej med barn) och de begär utdrag ur belastningsregistret? Jag funderar också på att läsa vidare till specialistsjuksköterska/psykiatri vilket innefattar praktik på psyk. Om de begär utdrag även för det och vad som syns?Tack på förhand.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Belastningsregistret är ett brottsregister som förs av Polismyndigheten och innehåller uppgifter om den som har fått en påföljd för brott. Hur länge man är kvar i belastningsregistret är beroende på påföljden man fått, och inte brottet i sig.

Det framgår inte utifrån din fråga vilken påföljd du fick i ditt fall. Enligt 4 § i lagen om straff för vissa trafikbrott framgår att för rattfylleri är påföljden böter eller fängelse. Av 17 § i lagen om belastningsregister framgår att för fängelsestraff så gallras uppgifterna (dvs. uppgifterna försvinner från belastningsregistret) tio år efter frigivningen och böter gallras fem år efter domen. Huruvida dina uppgifter är kvar i belastningsregistret är därmed beroende på om du fick påföljden böter eller fängelse, och hur lång tid som gått sen dess.

Vissa arbetsplatser har en lagstadgad rätt att kräva att arbetssökande visar ett utdrag från sitt belastningsregister. Detta gäller bland annat arbeten inom skola, LSS eller försäkringsförmedling. Då är det den arbetssökande som begär ett utdrag hos polisen och sedan visar upp det till arbetsgivaren. Söker du arbete inom exempelvis psykiatrisk sjukvård, vård av barn och ungdomar, tvångsvård av missbrukare, larmbolag eller vård av utvecklingsstörda så har dessa arbetsgivare rätt att hämta utdrag direkt från polisen.

I övrigt är det är allmän domstol, polis-, skatte-, tull eller åklagarmyndigheten som kan begära utdrag direkt ur belastningsregistret. Man har även själv rätt att begära ut sitt egna utdrag från belastningsregistret från polismyndigheten. Övriga arbetsplatser kan begära att arbetssökande visar upp ett utdrag från belastningsregistret men har inte ett egentligt lagstöd som kan kräva ett utdrag. Det är då upp till den arbetssökande att avgöra om denne vill visa upp sitt registerutdrag eller inte.

Sammanfattningsvis

Arbetsgivare inom rättspsykiatrin har rätt att hämta utdrag från ditt belastningsregister direkt från polisen. Vad som kommer stå med är beroende på om din tidigare dom har gallrats eller inte – dvs. beroende på hur lång tid som gått sedan domen /frigivningen, beroende på vilken påföljd du fick för brottet. Andra arbetsplatser kan även begära utdrag, men i många fall är det i sådana fall du själv som väljer att begära ut utdraget och visa upp detta.

Önskar du mer information kan ni läsa på Polismyndighetens hemsida här.

Vänligen,

Linn Nyberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1024)
2019-05-22 Kan man bli dömd för brott om man använder en bengalisk eld?
2019-05-21 Påföljd vid brott mot knivlagen för minderårig
2019-05-17 Måste jag betala en bot om det inte framgår var, när och hur jag ska betala?
2019-05-17 Gallringsregler för stöld, med påföljd villkorlig dom och dagsböter

Alla besvarade frågor (69196)