FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt06/04/2021

Krävs tillstånd för att få sälja dyrkar privat? Bör jag vidta åtgärder för att inte hamna i en dålig situation på grund av försäljningen?

Hej,

Jag har som hobby att dyrka upp lås, som jag äger eller har explicit tillstånd att dyrka upp, samt att jag även har börjat tillverka mina egna dyrkar sedan en tid tillbaka.

Nu har jag blivit relativt duktig på att göra dyrkar och har blivit tillfrågad om jag vill sälja några utav dom jag har tillverkat.

Är medveten om att det är krav på att ha någon form av licens eller liknande för att sälja dyrkar (vad jag har för mig iaf.).

Mina frågor

1) Är det krav på att ha licens, även när jag säljer dyrkar som är hemma gjorda/hobby verktyg?

2) Med en hobby som detta, bör jag vidta åtgärder/steg för att inte hamna i en potentiell dålig situation?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

2 § lag (1979:357) om yrkesmässig försäljning av dyrkar stadgar att "Yrkesmässig försäljning av dyrkverktyg får bedrivas endast efter tillstånd. Sådan försäljning får ske endast till den som i sitt yrke eller annars har ett beaktansvärt behov av dyrkverktyg och skäligen kan antas inte komma att missbruka dem".

Du skriver att du vill sälja dina hemmagjorda dyrkar privat. Det i sig kräver inte något tillstånd. Dock måste du försäkra dig att du inte gör det till en yrkesmässig verksamhet, det vill säga med vinstsyfte, regelbundenhet och med viss omfattning.

När du säljer dyrkar som privatperson kan det utgöra medel för brottslighet som hjälpmedel enligt 23 kap. BrB alternativt medverkan enligt 23:4 BrB. För det krävs dock uppsåt i samtliga fall. Har du inte uppsåt till förberedelsen kommer du inte att bli ansvarig. Detsamma gäller för medhjälp i 23:4 BrB.

Med vänlig hälsning!

Martin CarlehedenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo