Krävs signering av ett kontrakt vid uppsägning på egen begäran? Även fråga om uppsägningstidens längd

FRÅGA
Hej! Jag har jobbat på en restaurang i ungefär ett halvår men jag har inte skrivit under något kontrakt. Jag vill nu säga upp mig men min arbetsgivare säger att jag nu måste skriva under ett kontrakt och att uppsägningstiden då är en månad. Stämmer detta?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

Det korta svaret på din fråga kan uttryckas ungefär så här: Nej, något (skriftligt) kontrakt såsom du beskriver det krävs inte för att du ska kunna säga upp dig. Men ja, uppsägningstiden är minst en (1) månad. Det går dock ofta att avtala om annat med en välvilligt inställd arbetsgivare avseende just uppsägningstidens längd för det fall du själv önskar att lämna så fort som möjligt.

Av din fråga är det lite svårt att tyda om din arbetsgivare vill att du ska signera ett skriftligt anställningsavtal eller skriva på en uppsägning. Men eftersom du själv anger att ditt anställningsförhållande har löpt i sex (6) månader utan någon som helst dokumentation tolkar jag din fråga som att din arbetsgivare här syftar på ett skriftligt anställningsavtal.

Allmänt

Först och främst vill jag bara förtydliga att du har ett anställningsavtal efter sex (6) månaders arbete. Att ett skriftligt avtal saknas är oväsentligt. Anställningsavtal kan ingås muntligt, skriftligt och konkludent. Det sistnämnda innebär att en anställning kan uppstå genom parternas ageranden. Med andra ord genom att man helt enkelt börjar arbeta hos någon utan att det sägs något, varken muntligt eller skriftligt. Det finns alltså inga krav på formen för ett anställningsavtal, vilket kan vara bra för dig att känna till.

De grundläggande bestämmelserna i fråga om avslutande av anställning finns i lagen om anställningsskydd, ofta förkortad LAS. Vid en uppsägning ifrån arbetsgivarens sida fordras, förutom att uppsägningen ska vara sakligt grundad (7 § LAS), att den sker skriftligt (8 § LAS) och överlämnas till arbetstagaren personligen (10 § LAS). Men några sådana krav uppställs inte i lagstiftningen när arbetstagaren själv vill frånträda sin anställning. En muntlig uppsägning är således giltig i det senare fallet. Notera dock att lokala avvikelser kan förekomma i vissa kollektivavtal.

Utgångspunkten inom arbetsrätten är tillsvidareanställningar (i folkmun ofta benämnt fasta anställningar) om inget annat sägs vid tidpunkten för anställningens ingående. Du skriver att du har varit anställd i ca ett halvårs tid och jag utgår ifrån att du under den här perioden har arbetat någorlunda regelbundet. Jag kommer därför att bortse ifrån de övriga anställningsformer som finns reglerade i LAS.

Så vad gäller då för dig?

Att din arbetsgivare villkorar din rätt att kunna få säga upp dig själv med ett krav på att ett skriftligt kontrakt först ska signeras av dig saknar helt verkan enligt min mening. Du kan med andra ord bortse ifrån ett sådant uttalande. Och med skriftligt kontrakt menar jag här ett anställningsavtal likt det jag beskrev ovan. För ett sådant (alltså ett anställningsavtal) hade du som sagt redan i princip från och med din första arbetsdag hos din nuvarande arbetsgivare.

I 11 § LAS går det att läsa att det råder en ömsesidig uppsägningstid om minst en (1) månad. Den gäller alltså både arbetsgivare och arbetstagare. Som arbetstagare har man däremot rätt (men ingen skyldighet) till längre uppsägningstider beroende på längden på den uppnådda anställningstiden, vilket kan vara bra att veta. Oavsett vilket blir du tvungen att hedra den lagstadgade uppsägningstiden om en (1) månad ifall din arbetsgivare kräver det. Annars kan en eventuell skadeståndsskyldighet uppstå för dig. Uppsägningstiden börjar att löpa från och med den dag du väljer att lämna ditt besked om uppsägning. Det skriftliga kontraktet som din arbetsgivare hänvisar till saknar som sagt helt betydelse för dig och din rätt till uppsägning på egen begäran i det här sammanhanget.

Tips

Eftersom du är verksam i restaurangbranschen (nuförtiden även kallad besöksnäringen) kan jag varmt rekommendera dig att kontakta Hotell och Restaurangfacket (HRF) för ytterligare rådgivning. De har bra koll på det kollektivavtal som är slutet mellan Visita (arbetsgivarorganisationen i din bransch) och HRF och hur bestämmelserna i det nu gällande restaurangavtalet ska tolkas. Förhoppningsvis är din arbetsgivare också bunden av detta.

Jag hoppas att ovanstående i varje fall har gett dig ett hyfsat matnyttigt svar på din fråga. Återkom gärna vid ytterligare funderingar.

Vänligen,

Jacob Björnberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1433)
2020-02-14 Kan arbetsgivare säga upp hursomhelst?
2020-02-13 Övergång av verksamhet
2020-02-10 Uppsägningstidens semidispositivitet
2020-02-10 Uppsägning provanställning

Alla besvarade frågor (77126)