Krävs samtycke till behövlig vård från båda föräldrarna för att LVU inte ska tillämpas?

2021-04-12 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Hej,En pappa i en tre barns familj har vid ett flertal gånger utövat psykisk och fysisk våld mot modern, och vid ett tillfälle även ena barnet. I förvaltningsrätten har det diskuterats om att ge barnen en frivillig vårdinsats enligt SoL. Mamman samtycker till detta, men inte fadern. Barnen blir tvångsomhändertagna enligt LVU. Finns det någon lag som säger att modern vid ett sådant tillfälle endast bör vara den som ger sitt samtycke? Eller gäller alltid båda föräldrarnas samtycke?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I första hand ska vård beredas på frivillig väg enligt SoL i samförstånd med den unge och dennes vårdnadshavare (1 § första stycket LVU). När vård inte kan beredas den unge med samtycke gäller bestämmelserna i LVU (1 kap. 3 § SoL). Den som är under 18 år ska beredas vård enligt LVU om det antas att behövlig vård inte kan ges den unge med samtycke av de som har vårdnaden av den unge och den unge själv, såvida den unge fyllt 15 år (1 § andra stycket LVU). Avgörande för frågan blir därför vem som har vårdnaden av barnet. Ett barn står under vårdnad av båda föräldrarna eller en av dem (6 kap. 2 § FB). Om båda föräldrarna anses ha vårdnaden av barnet måste samtycke inhämtas från båda föräldrarna. Om däremot endast en förälder har vårdnaden är det tillräckligt med samtycke från denne.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Mathias Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?