FrågaSKATTERÄTTGåvoskatt17/02/2021

Krävs gåvobrev vid penninggåvor och är gåvor skattefria?

Ett barnbarn vill ge mig en penninggåva (ca 500 000 kr) pga att jag har låg pension o han tjänar bra. Måste det skrivas gåvobrev? Måste jag uppge detta i min deklaration?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar över två saker. Först om det krävs gåvobrev vid penninggåva och sedan om du måste deklarera gåvan. Den första frågan regleras i gåvolagen (GåvoL) och den andra i inkomstskattelagen (IL).

Krävs gåvobrev?

Gåvobrev krävs vid vissa typer av gåvor, när vissa formkrav behöver vara uppfyllda. Exempelvis krävs det gåvobrev vid gåvor av fastigheter och bostadsrätter (se 4 kap. 1 och 29 §§ jordabalken samt 6 kap. 4 § bostadsrättslagen). När det gäller penninggåvor så finns inget krav på gåvobrev utan dessa blir giltiga i och med gåvans fullbordande (2 § GåvoL). Det kan dock ändå finnas skäl för att upprätta ett gåvobrev, t.ex. för att få ett tydligt bevis på att gåvan ägt rum samt om ditt barnbarn eventuellt skulle vilja föra in villkor i gåvan. Ett villkor som är vanligt är att gåvan ska utgöra enskild egendom vilket får betydelse när gåvomottagaren är gift.

Måste man uppge gåvor i deklarationen?

Sverige avskaffade gåvoskatten 2005 och därför är gåvor sedan dess undantagna från inkomstskatt. I lagstiftningen regleras detta i 8 kap. 2 § IL där det framgår att gåvor är skattefria. Det innebär alltså att det inte krävs att gåvor tas med i ens inkomstdeklaration. Det är dock av vikt att gåvan sker utan någon motprestation för att det ska utgöra en gåva.

Sammanfattningsvis krävs det alltså inte att ett gåvobrev upprättas vid penninggåva (även om det kan vara till fördel att upprätta ett). Det krävs dessutom inte att gåvor tas med i ens deklaration eftersom gåvor är skattefria.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Erik AspRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skatterätt och Gåvoskatt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000