FrågaFORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTTFordringar15/08/2020

Krävs för en fordrans giltighet att den förenas med ränta?

Hej,

Vår muslimsk ideella förening vill att låna ut runt 5 000 000.00 kronor utan ränta till ett företag (Aktiebolag) enligt Islamiska principer (löptid 10 år).

Kan vi utföra ett skuldebrev utan ränta (0:- kr. ränta)?

Mvh

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Ränta på fordringar?


Fordringar regleras främst genom reglerna om skuldebrev i skuldebrevslagen (SkrbL) och regler om ränta återfinns i räntelagen (RL). Det finns inte någonstans i skuldebrevslagen ett krav på att ett skuldebrevs giltighet är beroende av om en räntesats anges eller inte. Istället gäller avtalsfrihet om den saken.


Däremot finns regler om vad som gäller vid betalningsdröjsmål ("dröjsmålsränta"), d.v.s. när betalningen inte erläggs på den på förhand bestämda förfallodagen eller den dag då borgenären kräver betalning (i det fall förfallodag inte bestämts på förväg). I det förstnämnda fallet utgår ränta från förfallodagen, och i det sistnämnda fallet utgår ränta 30 dagar efter att betalningskravet framställdes. Dessa regler är dock dispositiva, vilket innebär att de kan avtalas bort. Detta görs helt enkelt genom att ni för in en skrivelse i skuldebrevet om att räntelagens regler om dröjsmålsränta inte skall gälla för fordringen.


Sammanfattningsvis behöver ni inte ange någon räntesats för att fordringen ska vara giltig - svensk lag anger inte något sådant krav. Dröjsmålsräntan - som anges i räntelagen - går dessutom enkelt att avtala bort.Bra att tänka på - organisatoriska hinder


Slutligen finns det även anledning att se till att saken går rätt till rent organisatoriskt, eftersom lånet är tänkt att ges ut av en juridisk person (ideell förening). Utställandet av fordran behöver göras av styrelse, VD, eller någon annan med s.k. firmateckningsrätt (kompetens att företräda föreningen) för att vara giltigt. Ideella föreningar har sällan eget bundet kapital, men i den mån det i föreningens stadgar anges att föreningen exempelvis ska ha någon typ av reservfond eller liknande, måste denna fond tas hänsyn till när denna typ av fordringar ställs ut. Detta är dock enbart ett hypotetiskt fall och ingenting som följer av lagtext, men det kan vara bra att tänka på och konsultera föreningens stadgar innan fordringen ställs ut. Ett beslut som inte gått rätt till kan klandras av föreningens medlemmar och krav ställas på dess återgång.Jag hoppas att du är nöjd med svaret på din fråga! Om det är någonting i din fråga som jag missuppfattat eller om någonting är oklart så kan du maila mig på lucas.cyren@lawline.se.

Lucas CyrénRådgivare
Hittade du inte det du sökte?