Krävs det vapenlicens för ballistor?

2019-12-08 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Hur ser lagen ut gällande medeltida belägringsvapen? Framför allt ballistor, men även katapult och trebuchet. De två sistnämnda byger inte på samma principer som de vapen man förknippar med licens, men ballistor har tydliga likheter med armborst, och dessa kräver ju licens, så faller ballistor därför under licens för armborst?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Din fråga regleras i vapenlagen (vapL).

Är ballistor att likställa med skjutvapen enligt vapenlagen?

Vapenlagen tar framförallt sikte på det som i folkmun betraktas som skjutvapen. Det vill säga ett vapen som skjuter projektiler med hjälp av krutladdningar eller med hjälp av gas (1 kap. 2 § vapl). En ballista förstår jag som ett stort stationärt armborst som med hjälp av en spänd vajer skjuter en harpunliknande projektil. På grund av hur harpunen avfyras är rättsläget något oklart, det är inte helt klarlagt huruvida en Ballista är att likställa med skjutvapen.

Min bedömning i avseendet är att troligtvis faller en ballista under regleringen av vapenlagen. I och med att armborst tas upp som särskilt exempel, och precis som du nämner så har ballistor och armborst många likheter. Således är min slutsats att du troligtvis måste söka licens för innehav av en sådan. Således en liknande licens som för armborst.

Vad bör du göra?

Om du har till avsikt att införskaffa en ballista är min rekommendation att du kontaktar polismyndigheten och hör för dig hur de ser på saken.

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André Blomquist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1302)
2021-06-17 Får man övervaka en parkeringsplats med kamera utan att upplysa om det?
2021-06-16 Var kan jag lära mig mer om juridik?
2021-06-13 Bristande kännedom om lokala förhållanden lag om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik
2021-05-30 Kommunens skyldigheter enligt PBL

Alla besvarade frågor (93199)