Krävs det tillstånd för värdepappersrörelse om man vill investera i finansiella instrument via ett AB?

2021-07-30 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Hej!Jag har blivit kontaktad av en privatperson som är intresserad av att starta ett holdingbolag tillsammans, där jag sköter placering av det här kapitalet, men han står för merparten av insatsen. Tanken är sedan att jag kommer att få en ersättning för förvaltningen årligen om jag placerar det här kapitalet väl, exempelvis om jag slår ett visst benchmark såsom OMXS30. Bolaget skulle exempelvis kunna ersätta mig med lön för detta. Min fråga är följande:Behöver jag något tillstånd från finansinspektionen eller dylikt för den här typen av upplägg?Som sagt, det är en enskild person och han har hört av sig till mig angående detta, jag har alltså inte marknadsfört en sådan typ av tjänst. Tanken är att förvalta pengarna i ett nystartat svenskt AB och att kapitaltillförseln sker från ett av mig helägt AB och ett av hans helägda AS bolag i Norge. Det är alltså en norrman som hört av sig, och jag vet inte om detta påverkar svaret. Om möjligt (och applicerbert) får ni gärna belysa hur hans nationalitet eventuellt påverkar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.

Jag förstår din fråga som att du har blivit ombedd att förvalta en klients förmögenhet genom placering i värdepapper. Du undrar om du behöver tillstånd från finansinspektionen (FI).

För att besvara din fråga tänker jag redogöra för om det krävs några tillstånd från finansinspektionen (FI) samt vad du i övrigt bör tänka på.

Din fråga regleras i lag om värdepappersrörelse (LOV).

Är det värdepappersrörelse eller kapitalförvaltning i skattemässigt hänseende?

Inledningsvis bör du beakta om din verksamhet kommer beskattas som värdepappersrörelse eller kapitalförvaltning. Reglerna bygger på att det görs en helhetsbedömning från fall-till-fall. Skatteverket har satt upp följande kriterier för när det föreligger en presumtion om att det rör sig om värdepappersrörelse:

omsättningshastigheten uppgår till tre gånger eller mer,omsättningen uppgår till minst sju miljoner kronor,antal transaktioner uppgår till minst 50,verksamheten har en viss kontinuitet.

Utifall din verksamhet fyller dessa kriterier kommer dina innehav istället beskattas på bokföringsmässiga grunder och aktualisera reglerna om lager av finansiella instrument (17 kap. 19-20 c §§ IL). Det innebär att aktierna aldrig kan betraktas som näringsbetingade tillgångar (dvs vara skattefria).

Om verksamheten istället anses utgöra kapitalförvaltning kan beskattning ske antingen genom att tillgången betraktas som kapitaltillgång alternativt en näringsbetingad andel som är skattepliktig men också då inte avdragsgill.

Andra faktorer som påverkar är även vilken typ av instrument du handlar i exempelvis aktier- och fondandelar, derivat eller optioner etc.

När krävs tillstånd för handel med värdepapper i ett AB?

Den typen av tjänst som uppdraget avser kvalificeras som investeringsverksamhet (jfr 1 kap. 4 § LOV) och kräver tillstånd enligt 2 kap. 1 § 3 punkten LOV. Den som avser att yrkesmässigt handla i värdepapper genom ett AB ska ha tillstånd från FI.

Förutsättningarna för tillstånd återfinns i 3 kap. 1 § LOV. Det finns bland annat krav på säte i Sverige och att bolagsordningen är sammanfattad på ett särskilt vis. Dessutom krävs ett startkapital om minst 750 000 EUR för att erhålla tillstånd (3 kap. 6 § LOV).

Om verksamheten startas upp utan tillstånd kan föreläggas att upphöra med verksamheten enligt 25 kap. 17 § LOV, och ett sådant föreläggande kan förenas med vite (25 kap. 29 § LOV).

Närmare om förutsättningar och krav för tillstånd finns här: https://www.fi.se/sv/marknad/sok-tillstand/vardepapper/tillstand-att-driva-vardepappersrorelse/

Slutsats

Den som yrkesmässigt tänker handla i värdepapper eller andra finansiella instrument ska söka tillstånd från FI. Din fråga kräver omfattande utredning och kartläggning exakt vad för typ av verksamhet ni planerar att utföra. Generellt är min slutsats att det kommer med största sannolikhet kräva tillstånd.

Du har beställt tjänsten med telefonuppföljning och jag kommer således ringa dig imorgon, fredag, (31/07 - 2021) klockan 10:00. Om inte den tiden fungerar får du gärna kontakta mig på andre.blomquist@lawline.se så bestämmer vi en ny tid.

Om du önskar komma i kontakt med en av våra erfarna jurister och få personlig rådgivning för just ditt ärende kan du boka en tid via denna länken här: https://lawline.se/boka

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André Blomquist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1329)
2021-09-23 Hur länge finns uppgifter kvar i belastningsregistret?
2021-09-22 Ofullständig fråga
2021-09-20 Vart ska man vara folkbokförd vid studier på annan ort?
2021-09-16 Kan jag överklaga en bot för en studentbiljett som jag fått fast jag är student?

Alla besvarade frågor (95915)