Krävs det tillstånd för att starta ett mikrobryggeri?

2020-09-24 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Hej, Vi vill starta ett mikrobryggeri, men vill till en början inte sälja något utan bara tillverka för att hitta den perfekta ölen. Som vi känner oss nöjda med.Men eftersom det är billigare att köpa råvaror och utrustning som företag så vill vi starta handelsbolag. Behöver vi tillstånd för det? Inget ska gå till försäljning och allt är vara experiment till en början 1 år eller så.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad krävs för att starta ett handelsbolag?

Enligt 1 kap. 1 § lag om handelsbolag och enkla bolag krävs, för att ett handelsbolag ska kunna startas, att bolagsmännen avtalar med varandra om att gemensamt driva näringsverksamhet i bolagsform. Näringsverksamhet definieras enligt 13 kap. 1 § inkomstskattelagen som en förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt och självständigt. Dessa krav brukar beskrivas som att verksamheten ska bedrivas självständigt, varaktigt och med vinstsyfte.

Det krävs alltså att ni har ett vinstsyfte för att kunna bilda ett handelsbolag. Verksamheten måste inte rent faktiskt gå med vinst, däremot ska det vara syftet. Eftersom ni inte har syfte att försälja ölen kan detta alltså inte räknas som näringsverksamhet. Sammanfattningsvis är handelsbolag inte ett alternativ för er om ni inte har vinstsyfte. Även om ni skulle skapa ett handelsbolag kommer Skatteverket bedöma verksamheten som en så kallad hobbyverksamhet och beskattning sker då i inkomstslaget tjänst (som för privatpersoner).

Många bryggerier startar istället som föreningar eller enskilda bolag där flera privatpersoner gått samman om en investering i bryggeriutrustning. När man sedan vill börja sälja öl utanför slutna sällskap kan man omvandla föreningen till ett bolag.

När krävs tillstånd?

Enligt 2 kap. 3 § Alkohollagen är det tillåtet att tillverka vin, folköl, starköl och andra jästa alkoholdrycker i hemmet för eget behov. Så fort tillverkandet inte är för eget behov längre eller inte sker i hemmet krävs tillstånd från Skatteverket. Mer specifikt innebär detta att du måste ha ett godkänt skatteupplag, och vara godkänd upplagshavare. Vidare måste den lokal i vilken ölet ska bryggas vara godkänd för livsmedelshantering, och ha bra säkerhet. Slutligen måste du ha en välordnad ekonomi, så att Skatteverket litar på att du kommer att betala in alkoholskatten. (se 9 § lag om alkoholskatt)

Förutom Skatteverket måste du också registrera din verksamhet hos miljöförvaltningen i din kommun. Observera att miljöförvaltningen inte kommer att göra någon besiktning av lokalerna innan du startar din verksamhet, men att det är bra att höra sig för med dem när du bestämmer hur du ska utforma lokalen, så att allt blir rätt från början.


Sammanfattning och handlingsplan:

Sammanfattningsvis krävs det vinstsyfte för att få de skatteförmåner som ett handelsbolag innebär. Eftersom ni inte har vinstsyfte kommer det alltså inte gynna er att starta ett handelsbolag. Många som startar ett mikrobryggeri börjar istället med en förening eller enskilt bolag så länge bryggandet sker för eget bruk. När det kommer till tillstånd är reglerna utformade på så sätt att tillstånd inte krävs så länge bryggandet sker i hemmet för eget bruk. När ni vill börja sälja ölen eller flytta bryggeriet till en lokal måste ni söka tillstånd hos Skatteverket. Ni måste även registrera verksamheten hos miljöförvaltningen i er kommun.

Vill ni starta ett handelsbolag måste ni alltså ha vinstsyfte och ni bör då söka tillstånd från Skatteverket. Ni behöver i sådana fall först ansöka om att bli godkänd upplaghavare hos Skatteverket, och om ni blir godkända måste ni betala alkoholskatten (punktskatt) enligt lagen om alkoholskatt. Så länge ni inte har vinstsyfte och brygger ölen i hemmet för eget bruk krävs dock inget tillstånd.

Har du fler frågor eller vill ha ytterligare hjälp med ditt ärende är du självklart varmt välkommen att höra av dig på nytt genom någon av våra tjänster! Du kan också nå mig direkt på elise.sohlberg@lawline.se. Jag rekommenderar dock att du, om du har ytterligare frågor, kontaktar Skatteverket för att få hjälp med vilka tillstånd som krävs. Nummer till Skatteupplysningen och övriga kontaktalternativ hittar du på Skatteverkets hemsida.

Hoppas du fick svar på din fråga, och lycka till!

Vänliga hälsningar,

Elise Sohlberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1279)
2021-04-19 Efter hur lång tid sker gallring från belastningsregistret?
2021-04-12 Krävs samtycke till behövlig vård från båda föräldrarna för att LVU inte ska tillämpas?
2021-04-08 Vad gäller kring rätt till hemtjänst för äldre?
2021-04-05 Svarar Lawline på studenters skolfrågor?

Alla besvarade frågor (91415)