Krävs det tillstånd för att få predika på en offentlig plats?

2017-03-30 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Hej måste jag betala och ansöka om tillstånd för att stå och predika om min tro på allmänna platser?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.

Vad säger lagen?

I Sveriges grundlag anges det att var och en har rätt gentemot staten att anordna och delta i sammankomster. Det ingår i den så kallade mötesfriheten. Man har också rätt att utöva sin religion, detta kallas för religionsfriheten. (2 kap. 1 § punkterna 3 och 6 Regeringsformen ).

Mötesfriheten har sina gränser, den får nämligen begränsas i lag. (2 kap. 20 § första stycket, första punkten) Mötesfriheten är begränsad genom ordningslagen.

Ordningslagen anger att man måste söka tillstånd om man vill anordna sammankomster för religionsutövning på s k offentliga platser. (2 kap 1 § första stycket tredje punkten och 4 § första stycket, ordningslagen) Offentliga platser är till exempel gator, torg, parker och det kan också vara centralstationer och delar av vissa stora köpcentrum. (1 kap. 2 § ordningslagen).

Vad betyder detta för ditt fall?

I ditt fall handlar det om att du utövar din religionsfrihet genom att predika, men också att du utövar din mötesfrihet, eftersom du genom din predikan kan sägas anordna en slags sammankomst om folk kommer för att lyssna på din predikan.

Att du står och predikar på en offentlig plats kräver därför egentligen inte tillstånd. Om folk kommer för att lyssna på dig så kan detta anses vara en allmän sammankomst som du anordnar, och då krävs det tillstånd.

Vad kan du göra?

Eftersom du egentligen bara behöver tillstånd om din predikan anses vara en allmän sammankomst, så är det upp till dig att fundera på om du tror att folk kommer att komma för att lyssna på dig. Om du tror det så kommer du att behöva ansöka om tillstånd.

Tillstånd söker man på polisens hemsida, och man får betala en avgift för detta. På hemsidan kan man också kan läsa mer om tillstånd. Det kan vara en god idé att kontakta polisen och berätta i detalj vad du vill göra, och fråga om de anser att du behöver ansöka om tillstånd.

Jag hoppas att du tycker att du har fått svar på din fråga. Använd annars gärna kommentarfunktionen nedan om det är någonting som du undrar över.

Vänligen,

Olle Hansen Ölmedal
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1311)
2021-07-27 Vart ska man vara folkbokförd?
2021-07-26 Får man skjuta luftgevär i skogen?
2021-07-21 Får min före detta fru behålla mitt efternamn när hon gifter om sig?
2021-07-21 Diskriminerande vaccinationspass?

Alla besvarade frågor (94276)