Krävs det samtycke från hyresvärden när makarna överlåter hyresrätten mellan sig genom en bodelning?

2020-08-12 i Hyresrätt
FRÅGA
https://lagen.nu/1987:230Hej, min man och jag ska skiljas. Vi bor idag i en hyresrätt som enbart min man står på då jag har skulder. Hyresavtalet tecknades under tiden vi var gifta och jag vill nu ta över kontraktet vilket även är helt okej för min man. Har pratat med hyresvärden som säger att det är okej för mig att ta över den om jag antingen är skuldfri eller har en borgenär,vilket jag tyvärr inte har. Så min fråga är eftersom vi är överens kan vi själva då göra bodelning och skriva med att jag vill överta bostaden eller måste vi ta hjälp av en bodelningsförättare och skriva att vi inte är överens? Tack på förhandFrida
SVAR

Hej! Först och främst - tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vad är problemet?

Frågan handlar hyresvärdens rätt till att vägra en överlåtelse av hyresrätten vid en bodelning. Frågan regleras i jordabalken.

Krävs det samtycke från hyresvärden när ena maken överlåter hyresrätten till den andra vid bodelning?

Hyresgästen kan inte överlåta hyresrätten utan hyresvärdens samtycke (12 kap. 32 § första stycke jordabalken). Det finns vissa undantag från den regeln och i vissa fall fordras inte medgivande från hyresvärden. Om hyresrätten avser den gemensamma bostaden och överlåtelse görs genom bodelning krävs inget samtycke från hyresvärden (12 kap. 33 § andra stycke jordabalken). Det finns en lista över vad som avses med gemensam bostad i lagen (7 kap. 4 § äktenskapsbalken). En av dem bostäder som anses som gemensam är byggnad som innehas med hyresrätt och används som gemensam hem.

Vad innebär detta för dig?

Av det ovan anförda konstateras att du har möjlighet att överta hyresrätten från din make om ni är överens om detta. Eftersom lagen tillåter överlåtelse av en hyresrätt mellan makarna genom bodelning, kan hyresvärden inte göra någon lämplighetsbedömning. Hyresvärden kan inte ställa upp några krav för att du ska ta över avtalet. Det vill säga att du ej behöver vara skuldfritt eller att vara utan några borgenärer för att du ska ta över hyresavtalet. Hyresavtalet går över till den övertagande maken redan genom bodelningen. Hyresvärden kan inte väcka någon talan om ogiltighet för överlåtelsen med anlednings av att den inte samtyckt eller underrättats. Om hyresvärden väcker talan för det, kommer det att avvisas. En bodelningsförrättare behöver ni inte ordna för att den ordnas när du och din make inte kan enas. Bodelningsförrättare behöver du ej för att säkerställa en överlåtelse av hyresrätten.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Betül Duran
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1841)
2021-01-17 Vad ska jag göra när min hyresgäst inte betalar hyran?
2021-01-17 Kan någon som man bor tillsammans med i en hyresrätt ta över hyreskontraktet utan hyresgästens samtycke?
2021-01-17 Får en hyresvärd gå in i lägenhet utan lov?
2021-01-16 Måsta jag ha hyresvärdens tillåtelse för att ha inneboende?

Alla besvarade frågor (88147)