Krävs det garantställning för att dömas för ett oaktsamhetsbrott?

2020-03-31 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej, jag har en fråga om omedveten oaktsamhet. Krävs det att man intar en garantställning för att kunna omfattas av omedveten oaktsamhet?MVH
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det korta svaret är nej, det krävs inte garantställning för omedveten oaktsamhet! Jag ska försöka utveckla lite här nedan för att reda ut begreppen åt dig.

Uppsåt eller oaktsamhet
För att du ska kunna dömas för ett brott måste du ha begått brottet med uppsåt eller av oaktsamhet. För att kunna dömas för ett brott av oaktsamhet krävs det dock att det står i den aktuella paragrafen att det räcker med oaktsamhet (1 kap. 2 § brottsbalken). Det behöver inte uttryckas som just oaktsamhet, utan kan t.ex. benämnas som du har vållat en situation, som i vållande till annans död (3 kap. 7 § brottsbalken).

Det finns två former av oaktsamhet
Medveten oaktsamhet innebär att personen agerar med insikt i att det finns risker i och med handlandet.
Omedveten oaktsamhet är istället när en person inte har förstått att en viss omständighet förelåg eller att en viss följd kunde inträffa i och med handlandet, men borde ha förstått det.

Garantställning och oäkta underlåtenhetsbrott
Att ha garantställning handlar kort sagt om när det är din uppgift att skydda någon eller något. Detta hänger ihop med vad man brukar kalla oäkta underlåtenhetsbrott. Enda gången du kan straffas för ett oäkta underlåtenhetsbrott är när du har garantställning, för det handlar då om en situation där du inte har något någonting, men du borde ha gjort någonting.

Ta som exempel en förälder som låter bli/underlåter att hindra sitt barn att stjäla någonting. Föräldern kan dömas för stöld på grund av att den befinner sig i en garantställning. Om jag (eller någon annan okänd person) däremot går förbi barnet och ser att det stjäl, men också låter bli/underlåter att hindra det från att hända, skulle ingenting hända. Det beror på att jag inte befinner mig i en garantställning för barnet och kan därför inte straffas för min underlåtenhet.

Slutsats
Garantställning handlar alltså inte om oaktsamhet. Vem som helst kan dömas för ett oaktsamhetsbrott, vare sig det är medveten eller omedveten oaktsamhet. Det krävs inte att personen befinner sig i en garantställning.


Hoppas mitt svar kunde hjälpa dig!

Vänliga hälsningar,

Kajsa Moss Bjerling
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2592)
2021-04-16 Kan jag byta mitt målsägandebiträde?
2021-04-14 Får studentfest anordnas under covid-19?
2021-04-12 Hur får jag reda på vilken anstalt min son avtjänar sitt straff på?
2021-04-10 Ansökan om vapentillstånd/licens

Alla besvarade frågor (91260)