Krävs det ett skriftligt bodelningsavtal för att överlåta hyresrätten genom bodelning?

Hej!

Jag och min fru är mitt i en separation och jag vill överlämna hyreslägenheten till henne då vårt barn ska bo med henne. Våran hyresvärd kräver ett bodelningsavtal, fast att vi är överens att vi inte ville skriva ett.

Min fråga är, måste man skriva i bodelningsavtalet att hyreskontraktet ska tillfalla henne?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga är att ni förmodligen måste göra det men beroende på hur länge ni har bott ihop kan det finnas en annan möjlighet som jag återkommer till nedan.

Kravet på hyresvärdens samtycke och undantaget från detta vid bodelningar

Huvudregeln är att överlåtelser av hyresrätter kräver hyresvärdens samtycke och jag antar att ni inte har er hyresvärds samtycke (12 kap. 32 § jordabalken, JB). Det finns dock undantag från denna huvudregel, varav ett säger att om din fru tilldelats hyresrätten genom bodelning behövs inte hyresvärdens samtycke för att överlåta hyresrätten till din fru, (12 kap. 33 § andra stycket JB). I bodelningsavtalet ska det alltså stå att hyresrätten ska tilldelas din fru.

Vilka krav finns det då på en giltig bodelning? Jo, att en handling upprättas över bodelningen (ett s.k. bodelningsavtal) och att denna handling skrivs under av makarna, (9 kap. 5 § äktenskapsbalken). Bodelningsavtalet måste alltså vara skriftligt och skrivas under av makarna, varför din hyresvärd insisterar på att ni inkommer med ett skriftligt bodelningsavtal.

En annan möjlighet

Det finns ett till undantag från hyresvärdens samtycke som blir aktuellt för närstående som bott ihop i minst 3 år. Som närstående räknas bl.a. någon man bott med i äktenskapsliknande former. Man kan då enligt detta undantag från hyresvärdens samtycke överlåta hyresrätten till en närstående som man bott ihop med i minst 3 år under förutsättning att man får tillstånd av hyresnämnden, (12 kap. 34 § JB). Tillstånd lämnas av hyresnämnden om hyresvärden skäligen kan nöja sig med den nya hyresgästen, vilket hyresvärden antas göra om den nya hyresgästen kan betala hyran.

Jag tror dock att det är mycket lättare att gå bodelningsvägen än att försöka få tillstånd av hyresnämnden för att slippa skriva ett bodelningsavtal. Är ni överens om hur era tillgångar ska fördelas blir det extra lätt att skriva ett bodelningsavtal. Behöver ni hjälp med att upprätta ett bodelningsavtal är ni välkomna att ringa oss på 08-533 300 04 mån-fre mellan 10–16.

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Med vänliga hälsningar,

Dostan SulaimanRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000