Krävs det att ställföreträdare för käranden och svaranden är fysiskt närvarande vid en rättegång?

FRÅGA
Krävs det att ställföreträdare för käranden och svaranden är fysiskt närvarande vid en rättegång. Är det skillnad på eventuell närvaroplikten vid muntlig förberedelse respektive huvudförhandling. Jag har hört sägas att båda parters ställföreträdare måste närvara vid huvudförhandlingen, men ej vid den muntliga förberedelsen. Stämmer inte det? Är det någon skillnad om det är t.ex. aktiebolag eller en ideell förening som är kärande eller svarande?Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om part och ställföreträdare i rättegång finns i rättegångsbalken (RB) 11 kap. När t.ex. ett bolag, en förening eller en stiftelse är part i en rättegång, förs talan av en ställföreträdare (RB 11 kap. 2 §). I lagtexten gällande närvaro vid rättegång görs ingen skillnad på t.ex. ett aktiebolag och en ideell förening.

Vid huvudförhandling i tingsrätt och hovrätt är utgångspunkten att en part, eller ställföreträdaren, ska infinna sig personligen, d.v.s. vara fysiskt närvarande. Undantaget är dock om domstolen anser att närvaron saknar betydelse för utredningen (RB 11 kap. 5 §). Detta gäller båda parter, eller ställföreträdarna (alltså både kärande och svarande).

Vid huvudförhandling i Högsta domstolen ska en part, eller ställföreträdaren, däremot endast infinna sig personligen om domstolen anser att det är nödvändigt för utredningen.

Vid muntlig förberedelse (och andra sammanträden) ska en part, eller ställföreträdaren, infinna sig personligen om domstolen anser att det är viktigt för syftet med förberedelsen (RB 11 kap. 5 §). Det är alltså skillnad på närvaroplikten vid muntlig förberedelse och vid huvudförhandling. Närvaroplikten beror mycket på var i processen man är, tidigare i processen kan det ofta räcka att ett partsombud finns på plats.

Sammanfattningsvis är utgångspunkten personlig närvaro vid huvudförhandling, men endast om det behövs vid muntlig förberedelse. Det är upp till domstolen att avgöra frågan och bestämma om närvaro vid varje tillfälle.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Tova Andersson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Parter i rättegången (125)
2021-09-14 Får jag välja offentlig försvarare?
2021-09-13 Väcka en talan i tingsrätt
2021-08-26 Rätten till offentlig försvarare
2021-07-18 Har jag rätt att få en offentlig försvarare förordnad?

Alla besvarade frågor (95859)