Krävs det att ställföreträdare för käranden och svaranden är fysiskt närvarande vid en rättegång?

Krävs det att ställföreträdare för käranden och svaranden är fysiskt närvarande vid en rättegång. Är det skillnad på eventuell närvaroplikten vid muntlig förberedelse respektive huvudförhandling. Jag har hört sägas att båda parters ställföreträdare måste närvara vid huvudförhandlingen, men ej vid den muntliga förberedelsen. Stämmer inte det? Är det någon skillnad om det är t.ex. aktiebolag eller en ideell förening som är kärande eller svarande?

Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om part och ställföreträdare i rättegång finns i rättegångsbalken (RB) 11 kap. När t.ex. ett bolag, en förening eller en stiftelse är part i en rättegång, förs talan av en ställföreträdare (RB 11 kap. 2 §). I lagtexten gällande närvaro vid rättegång görs ingen skillnad på t.ex. ett aktiebolag och en ideell förening.

Vid huvudförhandling i tingsrätt och hovrätt är utgångspunkten att en part, eller ställföreträdaren, ska infinna sig personligen, d.v.s. vara fysiskt närvarande. Undantaget är dock om domstolen anser att närvaron saknar betydelse för utredningen (RB 11 kap. 5 §). Detta gäller båda parter, eller ställföreträdarna (alltså både kärande och svarande).

Vid huvudförhandling i Högsta domstolen ska en part, eller ställföreträdaren, däremot endast infinna sig personligen om domstolen anser att det är nödvändigt för utredningen.

Vid muntlig förberedelse (och andra sammanträden) ska en part, eller ställföreträdaren, infinna sig personligen om domstolen anser att det är viktigt för syftet med förberedelsen (RB 11 kap. 5 §). Det är alltså skillnad på närvaroplikten vid muntlig förberedelse och vid huvudförhandling. Närvaroplikten beror mycket på var i processen man är, tidigare i processen kan det ofta räcka att ett partsombud finns på plats.

Sammanfattningsvis är utgångspunkten personlig närvaro vid huvudförhandling, men endast om det behövs vid muntlig förberedelse. Det är upp till domstolen att avgöra frågan och bestämma om närvaro vid varje tillfälle.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Tova AnderssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Parter i rättegången? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo