FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt28/01/2023

Kravet på spridande i brottet hets mot folkgrupp

Hej, Om en person blir misshandlad och man säger "typiskt blattar" trots att personerna inte längre är på plats (därmed inte hör detta) och polisen hör detta och anmäler dig för hets mot folkgrupp. Vad krävs för att det ska bli straffbart? Är "blattar" något som omfattas av folkgrupp?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Jag tolkar det som att du har två frågor, (1) om den situation du beskriver kan anses uppfylla kraven för hets mot folkgrupp och (2) om hur rekvisitet "folkgrupp" ska tolkas. 


Brottet hets mot folkgrupp förutsätter ett spridande

Förutsättningar för att bli dömd för hets mot folkgrupp regleras i 16 kap 8 § Brottsbalken. Bestämmelsen kan sammanfattas så att brottet förutsätter (1) ett uttalande eller meddelande som sprids (2) som uttrycker hot eller missaktning (3) för en folkgrupp eller en annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt urprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck. För att det uttalande du beskriver i frågan ska anses ha spridits i lagens bemärkelse krävs det att den nått ut till fler än ett fåtal personer. Utifrån detta har Högsta domstolen i NJA 1999 s 720 ansett att ett uttalande som nått fram till tre personer inte varit tillräckligt för straffansvar. Det krävs dock inte att personerna faktiskt tagit del av uttalandet utan det räcker att de uttalandet gjorts tillgänglig för fler än ett fåtal personer. Exakt vart gränsen går för vad som ska anses utgöra "fler än ett fåtal personer" är svårt att uttala sig om men av din fråga verkar det i vart fall inte som att uttalandet gjorts tillgänlig för fler än tre personer varför straffansvar torde vara uteslutet. Det kan för övrigt noteras att brottet hets mot folkgrupp inte är något målsägandebrott och det saknar således betydelse om personen som uttalandet riktades mot varit en av dem som tagit del av uttalandet.


Tolkning av rekvisitet "folkgrupp eller annan sådan grupp av personer"

Av förarbeten framgår det att rekvisitet "folkgrupp eller annan sådan grupp av personer" omfattar bla gruppen invandrare (se prop. 2001/02:59 s 23). Jag tolkar ordet "blatte" som en nedsättande benämning för någon som inte kommer från Sverige och som således utgör en sådan grupp som skyddas av brottet hets mot folkgrupp. 


Hoppas jag har varit till hjälp med din fråga!

Hugo ClemedtsonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”