Kräver hemlig avlyssning stor personalinsats hos Polisen?

2019-07-30 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Kräver hemlig avlyssning stor personalinsats hos polisen?
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Reglerna om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation (HAK) finns i 27 kap. Rättegångsbalken (RB). För att besvara din fråga kommer jag först redogöra för när Polisen får ägna sig åt hemlig avlyssning och i vilken omfattning det får ske, för att sedan resonera kring hur stor personalinsats som kan tänkas behövas.

När får Polisen ägna sig åt hemlig avlyssning?

HAK blir tillämplig när en person eller någon annan man kommunicerar med, är skäligen misstänkt för ett brott, 27 kap. 20 § RB. Att vara skäligen misstänkt för ett brott innebär att det måste finnas konkreta omständigheter som till viss del styrker att personen har begått ett brott. Polisen är skyldig att meddela när man är skäligen misstänkt och följaktligen säga att man kan bli hemligt avlyssnad. HAK är inte tillämplig på alla brott utan är begränsad till de brott för vilket det lägsta straffet är två års fängelse.

Vad innebär hemlig avlyssning?

Hemlig avlyssning möjliggör det för Polisen att se vad en person skriver på internet från sin mobiltelefon. I praktiken är det relativt begränsat eftersom många hemsidor är krypterade och Polisen kan i sådana fall bara se att en person skriver något, men inte exakt vad personen skriver.

I vilken omfattning kan Polisens personalinsats behövas?

Det finns inget bestämt svar på denna fråga, men jag antar att det beror helt på vilket brott som har begåtts. Är det ett mycket allvarligt brott så behövs antagligen en större personalstyrka från Polisens sida.

Sammanfattningsvis är min gissning att brottets karaktär och omfattning avgör i vilken grad Polisen behöver avlyssna en person och hur mycket resurser som behöver läggas ned. Det beror antagligen helt på från fall till fall.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du mer än välkommen att ställa en ny.

Vänliga hälsningar,

Lovisa Klein
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2358)
2020-05-31 Syns brottsmisstanke i belastningsregistret?
2020-05-31 Nordisk arresteringsorder och svensk jurisdiktion
2020-05-29 Överklagande
2020-05-29 Kan man dubbelbestraffas? När kan man inte längre bli straffad för ett brott?

Alla besvarade frågor (80678)