Kräver ensamdemonstrationer tillstånd?

2019-09-30 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Om jag som privatperson vill ställa mig med ett plakat och demonstrera på offentlig plats, måste jag ha tillstånd till det? Allmänna sammankomster (vilket demonstration faller under) vet jag kräver tillstånd, men om det endast är en enda person som gör det, inga andra inbjudna och inget organiserat, vad gäller då?Har polisen rätt att stoppa mig och mitt plakat om jag inte sökt tillstånd/fått tillståndet godkänt?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan besvaras med regler som finns i regeringsformen (RF). I svaret kommer dessutom hänvisningar ske till statens offentliga utredningar (SOU) och beslut från justitieombudsmannen (JO).

Allmänt om demonstrationsfrihet

Var och en har rätt att anordna och delta i demonstrationer på allmän plats, RF 2:1 p. 4. Det finns tre förutsättningar som ska vara uppfyllda för att en demonstration ska omfattas av det skydd som demonstrationsfriheten ger:

1. Demonstrationen ska innehålla en åsiktsmanifestation. Det innebär att deltagarna, genom sitt agerande, ska ge uttryck för någon form av åsikt. Detta kan ske på en mängd olika sätt, exempelvis genom verbala uttryck, tal, ramsor, via banderoller eller liknande uttryck, SOU 1975:75 s 192, JO 1992/93 s. 63.

2. Det ska röra sig om ett i någon mån organiserat evenemang. Kravet på planering och organisation kan antas vara lågt ställt då även ensamdemonstrationer omfattas av skyddet, SOU 1975:75 s 129.

3. Demonstrationen måste hållas på allmän plats.

Behövs tillstånd för en ensamdemonstration?

Att tillstånd krävs för vissa demonstrationer är en fullt tillåten begränsning av demonstrationsfriheten som huvudsakligen regleras i 2 kap. 4 § ordningslagen.. Ensamdemonstrationer faller inte under begreppet "allmän sammankomst". En sådan demonstration är därför inte tillståndspliktig. Polisen kan därför inte stoppa dig enbart på grund av att du inte har sökt tillstånd för din demonstration, SOU 1985:24 s 281.

Sammanfattningsvis

Du behöver inte ha tillstånd för att demonstrera ensam. Polisen kan därför inte ingripa mot dig enbart av den anledningen att du inte har sökt tillstånd för en sådan demonstration.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Erik Bengtsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hallå129 Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt E-post: nagelsilvia58@gmail.com tack för din förståelse
2019-10-01 08:38
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1016)
2019-10-16 Skolfråga - besvaras ej.
2019-10-14 Får man rösta när man är intagen på ett fängelse?
2019-10-06 Är det lagligt att förespråka secession ur Sverige?
2019-10-06 Kan jag få rättshjälp trots min inkomst?

Alla besvarade frågor (73804)