FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt30/09/2019

Kräver ensamdemonstrationer tillstånd?

Om jag som privatperson vill ställa mig med ett plakat och demonstrera på offentlig plats, måste jag ha tillstånd till det? Allmänna sammankomster (vilket demonstration faller under) vet jag kräver tillstånd, men om det endast är en enda person som gör det, inga andra inbjudna och inget organiserat, vad gäller då?

Har polisen rätt att stoppa mig och mitt plakat om jag inte sökt tillstånd/fått tillståndet godkänt?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan besvaras med regler som finns i regeringsformen (RF). I svaret kommer dessutom hänvisningar ske till statens offentliga utredningar (SOU) och beslut från justitieombudsmannen (JO).

Allmänt om demonstrationsfrihet

Var och en har rätt att anordna och delta i demonstrationer på allmän plats, RF 2:1 p. 4. Det finns tre förutsättningar som ska vara uppfyllda för att en demonstration ska omfattas av det skydd som demonstrationsfriheten ger:

1. Demonstrationen ska innehålla en åsiktsmanifestation. Det innebär att deltagarna, genom sitt agerande, ska ge uttryck för någon form av åsikt. Detta kan ske på en mängd olika sätt, exempelvis genom verbala uttryck, tal, ramsor, via banderoller eller liknande uttryck, SOU 1975:75 s 192, JO 1992/93 s. 63.

2. Det ska röra sig om ett i någon mån organiserat evenemang. Kravet på planering och organisation kan antas vara lågt ställt då även ensamdemonstrationer omfattas av skyddet, SOU 1975:75 s 129.

3. Demonstrationen måste hållas på allmän plats.

Behövs tillstånd för en ensamdemonstration?

Att tillstånd krävs för vissa demonstrationer är en fullt tillåten begränsning av demonstrationsfriheten som huvudsakligen regleras i 2 kap. 4 § ordningslagen.. Ensamdemonstrationer faller inte under begreppet "allmän sammankomst". En sådan demonstration är därför inte tillståndspliktig. Polisen kan därför inte stoppa dig enbart på grund av att du inte har sökt tillstånd för din demonstration, SOU 1985:24 s 281.

Sammanfattningsvis

Du behöver inte ha tillstånd för att demonstrera ensam. Polisen kan därför inte ingripa mot dig enbart av den anledningen att du inte har sökt tillstånd för en sådan demonstration.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Erik BengtssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”