Kräva underhåll i efterhand

2016-05-10 i Underhåll
FRÅGA
Hej! Jag är idag 28 år men min mamma och pappa gick isär när jag skulle fylla 7. Jag bodde i stort sett hela min uppväxt hos mamma fram till att jag flyttade hemifrån när jag var 21. Min mamma har alltid haft ganska så gott ställt och är väldigt snäll och givmild av sig så hon har aldrig bett min pappa om en krona men nu är det så att hon har hamnat i lite ekonomiska bekymmer och jag undrar helt enkelt om mamma har rätt att kräva underhållsbidrag ifrån min pappa så lång tid efter då hans givmildhet inte är lika stor som min mammas?Tack på förhand
SVAR

Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Regler om underhåll finns främst reglerade i 7 kap Föräldrabalken (FB) och 17-19 kap. Socialförsäkringsbalken (SFB).

Underhåll
Som utgångspunkt ska varje förälder svara för underhåll åt barnet efter var och ens förmåga, FB 7:1 st. 1. Eftersom att du bott stadigvarande hos din mamma sedan du var 7 år har din pappa varit underhållsskyldig enligt FB 7:2. Underhållsskyldigheten upphörde när du fyllde 18 år eller om du gick på gymnasiet, fram tills du fyllde 21 år, FB 7:1 st. 2.

Kräva underhåll i efterhand
Enligt FB 7:8 finns en möjlighet att väcka talan om att underhåll ska fastställas i efterhand. Dock får en sådan talan inte utan den bidragsskyldiges medgivande (pappan) bifallas längre tillbaka än tre år räknat från när talan väcktes. Detta innebär att i det fall din pappa inte går med på en talan om att han retroaktivt ska betala underhåll kommer din mamma tyvärr inte ha möjlighet att kräva underhåll i efterhand då det har gått mer än 3 år sedan han slutade att vara underhållsskyldig gentemot dig.

Råd
Här råder jag dig att prata med din pappa och berätta hur situationen ser ut. Enligt lag har din pappa hela tiden, fram tills du var 18 år (eller 21 år), varit underhållsskyldig gentemot dig. Underhållsstöd från försäkringskassan ligger idag på 1573 kr (1273 kr innan år 2015). Detta innebär att du skulle fått denna summa varje månad eller mer av din pappa under din uppväxt vilket jag tycker att du kan tala om för honom. Däremot är underhållet till för dig och inte föräldrarna.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du undrar något mer är du välkommen att kontakta oss igen.

Vänligen,

Emma Furwed
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (984)
2020-10-29 Underhållsbidrag
2020-10-28 Hur långt sträcker sig underhållsskyldigheten?
2020-10-28 Kan en förälder få betala underhållsbidrag trots att barnen bor växelvis hos båda?
2020-10-27 Vad händer med domen om underhållsbidrag om förhållandena ändras?

Alla besvarade frågor (85612)