Kräva tillbaka lån utan skuldebrev

2021-02-18 i Skuld
FRÅGA
Hej, om de finns ett lån privat med gällande pengar mellan mig och min sambo av en släkting där de inte finns ett kontrakt eller annat skrivet på papper om att de existerar eller hur de ska betalas tillbaka är detta lånet då giltigt? Kan det då räknas med i exempel en separation med bodelning på ett hus med huslån?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Behöver man ha ett skuldebrev? - Man behöver inte ha ett skuldebrev för att kunna kräva tillbaka pengarna från den andra personen. Avtal kan också slutas genom att den ena parten muntligen godtar pengarna eller genom att denne faktiskt tar emot dem.

Det finns två olika alternativ för långivaren (om det kan antas att denna är den ena parten) att kunna kräva ut pengarna från den dig eller din sambo, om du eller hen inte frivilligt betalar tillbaka pengarna till långivaren.

Alternativ nr 1 - Det ena alternativet är att långivaren ansöker om betalningsföreläggande hos kronofogdemyndigheten (KFM) enligt 2 § första stycket lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning (hädanefter förkortad BfL). Observera dock att långivarens betalningskrav först måste ha förfallit till betalning. Ansökan skickas till KFM med begäran om att du eller din sambo ska betala tillbaka pengarna som långivaren har lånat ut. Efter att KFM har granskat ansökan kommer myndigheten att låta den andra personen säga om du eller din sambo bestrider långivarens krav eller inte (25 § BfL).

Om du/din sambo inte bestrider långivarens ansökan i tid kommer KFM att meddela ett utslag. Det innebär att KFM fastställer att långivaren har ett krav på den du eller din sambo (42 § BfL). Därefter kommer KFM att verkställa utslaget i enlighet med 2 kap. 1 § tredje stycket utsökningsbalken.

Om den du bestrider långivarens ansökan så blir det inget utslag. Istället finns en möjlighet att begära att långivarens ansökan lämnas över till tingsrätten (33§ BfL). Om denna inte begär att KFM skickar ärendet till tingsrätten i tid så kommer KFM att avskriva dennes ansökan (37§ BfL). Det innebär dock inte att långivaren har förlorat sitt krav. Långivaren kan ansöka på nytt om denna vill. Om den du/din sambo bestrider den ansökan måste långivaren hitta ett annat alternativ.

Alternativ nr 2 - Det andra alternativet är att den du lånat pengar av väcker talan vid den tingsrätt vars upptagningsområde omfattar den ort där motparten var folkbokförd den 1 november föregående år. Det gör denna person genom att ansöka om stämning enligt 42 kap. 1 § rättegångsbalken. Om domstolen dömer till långivarens fördel och den du eller din sambo inte överklagar domen så kan långivaren ta den och ansöka att KFM utmäter din eller din sambos egendom, se 2 kap. 1 § och 3 kap. 1 § första stycket första punkten utsökningsbalken.

I ditt fall - Det största problemet i det här fallet för långivaren är att bevisa att du har lånat pengar av långivaren. Det är nämligen i princip långivaren som i en domstolsprocess måste bevisa att denna har ett krav. I Sverige råder fri bevisföring, vilket i princip innebär att långivaren kan ta in allt som är relevant för att bevisa att denna har lånat ut pengar till dig. Exempel på bevis kan vara kontoutdrag och din egna redogörelse som part. Det viktiga här är att övertyga domstolen om att långivarens uppfattning är rätt.

Oscar Rudén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?