Kräva självrisk av skadevållaren

FRÅGA
Hej.Jag bor i en bostadsrätt - och har fått en vattenskada i min lägenhet - orsakad av att grannen ovanför skruvat in skruvar i en vattenledning i samband med en renovering hos dem.Mitt försäkringsbolag vill ha en självrisk av mig på 3000 kronor för att reglera skadan i min lägenhet - något som är konstigt då jag inte haft någon orsak alls i skadan!!Kan jag/har jag någon juridisk rätt att kräva pengarna för självrisken av min granne? Som enligt besiktningar och protokoll från föreningen bevisligen orsakat skadan?Förstår inte varför jag skall lida ekonomisk skada för något som jag inte orsakat - det är illa nog att jag får åldersavdrag på mina ytskikt som jag måste återställa i badrum etc. då torkning kräver att detta rivs.Jag hade inget renoveringsbehov innan detta inträffade, köpte lgh för mindre än ett år sedan!!
SVAR

Hej,

tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Du har självfallet rätt att kräva din granne på självrisken för en skada som denne orsakat, detta framgår av skadeståndslagens regler, se här. Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada skall ersätta skadan, 2 kap. 1 § skadeståndslagen .

Gällande självrisken är det alltså något som försäkringsbolaget avgör. Men oftast får du som skadelidande betala självrisken till försäkringsbolaget och sedan, som nu, kräva skadevållaren, på den.

En grundläggande princip för beräkning av skadestånd anses vara att ersättningen skall försätta den skadelidande i samma ekonomiska situation som om skada ej hade inträffat. Enligt 5 kap. 7 § skadeståndslagen omfattar skadestånd med anledning av sakskada ersättning för: 1. sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning, 2. annan kostnad till följd av skadan, 3. inkomstförlust eller intrång i näringsverksamhet. Möjlighet bör alltså finnas att rikta skadeståndskrav mot den vållande parten.

Du bör författa ett kravbrev eller liknande till din granne. Skälen för kraven ska också anges samt bevisen för att denne orsakat skadan och varit oförsiktig (vårdslös). Om du vill ha hjälp med detta kan du kontakta oss på Lawline igen.

Lycka till!

Med vänliga hälsningar

Daniel Scharff
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd utanför kontraktsförhållande (330)
2020-11-30 skadeståndsansvar när parkerat fordon skadar annat fordon
2020-11-30 Ersättning då polisen bryter upp ens dörr
2020-11-29 Ska skolan ersätta stulna kläder?
2020-10-26 Om någon springer in i mig och orsakar mig skada - hur kan får man skadestånd?

Alla besvarade frågor (86833)