Kräva retroaktivt underhåll när det finns avtal om underhåll

2017-10-04 i Underhåll
FRÅGA
Hej. Jag och mitt x har ett gemensamt barn på 13 år. Där jag betalar ett underhåll där beloppet vi har kommit fram till tillsammans som är 1300 kr mån, barnet bor hos mig varannan helg, och jag är med o betalar och köper saker till barnet också utöver underhållet hon får av mig. jag swishar barnet pengar väldigt ofta. Och nu börjar mitt x prata om att hon vill ha redrorativ underhåll.. för hon vill tydligen ha mera en vi gjort upp om. Är det något hon kan kräva mig på som jag måste betala ? Mvh
SVAR

Hej!

Tack att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Underhållsbidrag regleras i 7 kap Föräldrabalken (FB). Enligt 7 kap 1 § FB ska båda föräldrarna svara för barnets underhåll med vad som är skäligt i förhållande till föräldrarnas ekonomiska förmåga och barnets behov. Underhållsbidrag ska betalas av den föräldern som inte varaktigt bor tillsammans med barnet, se 7 kap 2 § FB. Underhållsbidraget fastställs antingen genom dom eller avtal. I ert fall har ni fastställt underhållsbidraget genom avtal.

För att retroaktivt få underhållsbidrag så måste talan väckas vid rätten enligt 7 kap 8 § FB, om inte föräldrarna avtalar om det gemensamt. Det innebär att retroaktivt underhåll inte kan krävas av den andre föräldern mot din vilja om inte talan väcks om detta vid domstol. Det innebär att om hon vill ha mer underhåll men ni inte lyckas avtala om detta så kan hon vända sig till rätten för att fastställa vad som är ett skäligt underhåll i förhållande till barnets behov och din ekonomiska förmåga i enlighet med 7 kap 1 § FB. Det kan innebära att retroaktivt underhåll måste betalas ut för maximalt de senaste 3 åren. Dock är det osannolikt att rätten kommer fastslå retroaktivt underhåll för en period då underhåll betalades i enlighet med avtalet.

Det innebär att retroaktivt underhåll inte är något som den andre föräldern kan kräva av dig om du inte avtalar med henne om det, eller hon vänder sig till domstolen.

Jag hoppas du fick svar på din fråga! Om du behöver ytterligare hjälp kan du vända dig till en av de specialiserade jurister som Lawline samarbetar med.

Med vänliga hälsningar,

Michelle Rinaldo Iversen
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1078)
2021-07-29 Kan man frångå underhållsskyldighet?
2021-07-28 Vad kan man göra när den föräldern som tar emot underhållsbidrag brister i sin omsorg om barnet?
2021-07-28 Får man underhållsbidrag/underhållsstöd under sommaren?
2021-07-23 Vad gäller vid underhållsskyldighet för barn efter separation?

Alla besvarade frågor (94585)