FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll04/10/2017

Kräva retroaktivt underhåll när det finns avtal om underhåll

Hej. Jag och mitt x har ett gemensamt barn på 13 år. Där jag betalar ett underhåll där beloppet vi har kommit fram till tillsammans som är 1300 kr mån, barnet bor hos mig varannan helg, och jag är med o betalar och köper saker till barnet också utöver underhållet hon får av mig. jag swishar barnet pengar väldigt ofta. Och nu börjar mitt x prata om att hon vill ha redrorativ underhåll.. för hon vill tydligen ha mera en vi gjort upp om. Är det något hon kan kräva mig på som jag måste betala ? Mvh

Lawline svarar

Hej!

Tack att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Underhållsbidrag regleras i 7 kap Föräldrabalken (FB). Enligt 7 kap 1 § FB ska båda föräldrarna svara för barnets underhåll med vad som är skäligt i förhållande till föräldrarnas ekonomiska förmåga och barnets behov. Underhållsbidrag ska betalas av den föräldern som inte varaktigt bor tillsammans med barnet, se 7 kap 2 § FB. Underhållsbidraget fastställs antingen genom dom eller avtal. I ert fall har ni fastställt underhållsbidraget genom avtal.

För att retroaktivt få underhållsbidrag så måste talan väckas vid rätten enligt 7 kap 8 § FB, om inte föräldrarna avtalar om det gemensamt. Det innebär att retroaktivt underhåll inte kan krävas av den andre föräldern mot din vilja om inte talan väcks om detta vid domstol. Det innebär att om hon vill ha mer underhåll men ni inte lyckas avtala om detta så kan hon vända sig till rätten för att fastställa vad som är ett skäligt underhåll i förhållande till barnets behov och din ekonomiska förmåga i enlighet med 7 kap 1 § FB. Det kan innebära att retroaktivt underhåll måste betalas ut för maximalt de senaste 3 åren. Dock är det osannolikt att rätten kommer fastslå retroaktivt underhåll för en period då underhåll betalades i enlighet med avtalet.

Det innebär att retroaktivt underhåll inte är något som den andre föräldern kan kräva av dig om du inte avtalar med henne om det, eller hon vänder sig till domstolen.

Jag hoppas du fick svar på din fråga! Om du behöver ytterligare hjälp kan du vända dig till en av de specialiserade jurister som Lawline samarbetar med.

Med vänliga hälsningar,

Michelle Rinaldo IversenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Underhåll? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000