Kräva pengar för såld vara

2016-04-30 i Fordringar
FRÅGA
Min sambo skulle sälja 4 fälgar till sin kompis. Kompisen har hämtat fälgarna men min sambo har inte fått betalt. Nu har tydligen min sambos kompis sålt fälgarna vidare till annan person. Hur ska jag gå tillväga?
SVAR

Hej,

Tack för att Du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Eftersom det verkar vara två privatpersoner som handlat med varandra så gäller Köplagen på transaktionen.

Om kompisen (gäldenären) inte frivilligt vill betala sin skuld kan din sambo använda sig av reglerna om betalningsföreläggande för att få till stånd en exekutionstitel, vilket är en förutsättning för utmätning enligt 3 kap. 1 § Utsökningsbalken (UB). - Utmätning sker när en person inte vill betala men kan betala!

Regler om betalningsföreläggande återfinns i Lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning (BFL) (här). Förfarandet vid betalningsföreläggande är avsett för ostridiga krav på betalning, vilket innebär att gäldenären, dvs. din sambos kompis, är medveten om sin skuld men inte frivilligt betalar vad denne är skyldig. För att kunna ansöka om ett betalningsföreläggande måste följande förutsättningar vara uppfyllda;

1) fordran ska avse pengar
2) sista betalningsdatum för fordran måste passerat - Här beror det således på när din sambo och hennes kompis har kommit överens om betalning, men har inget avtalats har din sambo som huvudregel rätt att kräva betalning när överlämnandet av varan har skett.
3) fordran ska vara förlikningsbar, vilket innebär att din sambo och hens kompis själva disponerar över avtalet sinsemellan.

Färdiga blanketter och mer information finner du på Kronofogdemyndighetens hemsida (http://www.kronofogden.se/fordigsom/villfabetalt/hurgorjag/betalningsforelaggande.4.14db52b102ed4e5fe380005212.html).

Enligt 25 § BFL - Efter att ansökan om betalningsföreläggande inkommit till Kronofogdemyndigheten skickas ett föreläggande till gäldenären - din sambos kompis, varpå denne har 10 dagar på sig att bestrida fordringen. Skulle din sambos kompis inte bestrida fordringen kommer Kronofogdemyndigheten att meddela ett utslag i enlighet med ansökan i enlighet med 42 § BFL. Detta utslag fungerar sedan som en exekutionstitel och verkställighet kommer att ske utan att din sambo behöver ansöka om detta enligt 2 kap. 1 § 3 st. UB.

Skulle din sambos kompis bestrida fordringen inom den angivna tidsfristen kan Kronofogdemyndigheten inte meddela något utslag. Din sambo kan då begära att ärendet överlämnas till tingsrätten enligt 33-34 §§ BFL. I tingsrätten prövas huruvida det föreligger en fordran eller ej. Skulle tingsrätten komma fram till att det föreligger en fordran och förpliktar gäldenären, din sambos kompis, att betala, kan din sambo använda denna dom som en exekutionstitel som Kronofogdemyndigheten, på hans ansökan, kan verkställa. Kronofogdemyndigheten kommer då att kräva in pengarna av din sambos kompis!

Slutsats;,Så länge din sambo kan påvisa att ett avtal har uppstått och att hon har krav på en skuld gällande fälgarna så kommer din sambo således att få betalt, oavsett om din sambos kompis bestrider fordringen eller inte.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Behöver ni hjälp med att ta kontakt med kronofogdemyndigheten eller behöver hjälp med att driva ärendet vidare till tingsrätten är du varmt välkommen att kontakta oss på tfn: 08-533 300 04 (Öppettider: Måndag till onsdag kl. 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Jag önskar dig och din sambo en fortsatt trevlig dag och ett stort lycka till med ditt ärende,

Mvh,

Johan Håkansson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fordringar (727)
2020-10-20 Behöver skuldebrev och gåvobrev bevittnas?
2020-10-17 När betalar försäkringsbolaget ut ett felaktigt draget belopp?
2020-10-17 Personlig borgen efter avslutat styrelseuppdrag?
2020-10-01 Hur gör jag för att begära betalt utifrån ett skuldebrev?

Alla besvarade frågor (85210)