Kräva in skuld för obetald hyra

2016-03-31 i Skuld
FRÅGA
Hur formulerar man en faktura/räkning eller vad/hur man nu ska kräva in en skuld från en privatperson som är skyldig pengar? Endast muntligt avtal finns, där personen avtalar att dela på hyran. Han bodde 2 månader utan att betala! Det blev "bråk" om saken med knuffar och tjafs och den jag företräder, mitt barnbarn, blev skyldig "skadestånd". Under rättegång erkände den hyres-skyldige killen att han hade bott utan att betala hyran, men mitt barnbarn måste tydligen göra en "moträttegång"? Han gjorde aldrig det och vi tänker nu kräva in hyran i efterhand. Men jag saknar "vettig" formulering"? Hur skriver man? Är det ens någon ide att försöka få ut hyran utan dom?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga,

Du kan vända dig till kronofogdemyndigheten för att få hjälp att driva in skulden. Det gör du genom att ansöka om betalningsföreläggande enligt lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning 2 §. Ansökan ska göras skriftligen och innehålla yrkande, grund, fordringens belopp och den ränta ni begär. Kronofogdemyndigheten prövar då inte själva tvisten utan endast om den som anspråket riktas mot medger anspråket eller ej. Gör personen det ålägger kronofogdemyndigheten personen ett betalningsföreläggande och driver in er skuld. - I ert fall verkar det ju som att den hyres-skyldige killen har erkänt att han har bott utan att betala hyra! På så sätt verkar förutsättningar för att kunna driva in er skuld vara positiv!

Skulle ansökan bestridas finns möjlighet enligt 33 § att få målet överlämnat till tingsrätt. Då kan domstol fastställa ett beslut om betalningsskyldighet! Det är dock att föredra att problemet löses genom betalningsföreläggande då processen är enklare, billigare och tar kortare tid.

Du får hjälp med din skuld hos kronofogden. De driver in den för 600 kr och du hittar ansökningsblankett här: https://www.kronofogden.se/Ansokaombetalningsforelaggande.

Behöver du ytterligare hjälp med att formulera en eventuell faktura så är du varmt välkommen att kontakta oss på info@lawline.se.

Mvh,

Johan Håkansson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skuld (501)
2021-06-08 Måste jag svara på delgivningskvittot vid betalningsföreläggande om jag har betalat skulden?
2021-05-27 Är det möjligt att överlåta en skuld till ny gäldenär?
2021-05-27 Avskriva skuld
2021-05-25 Vad innebär 19 kap. 11 § 2st. ÄB?

Alla besvarade frågor (93196)