Kräva in pengar

FRÅGA
Vi överlät ett företag till ny ägare för 1 kr då vi var 2 ägargrupper som inte kom överens, med den nya ägaren skrev vi ett avtal att han tog över våra borgensåtagande och leasingavtal.Detta pga att banken ville inte släppa våra borgen inna de såg att den nya ägaren klarade av att sköta rörelsen.28/12 2017 fick vi reda på att han lagt företaget i konkurs och då fallen borgensåtaganden och leasingavtalet åter på oss, men vi har ju skrivit ett avtal där både den nya ägaren som privat person och hans privata aktiebolag tar ansvar om detta skulle hända, men nu vill han inte tar ansvar för avtalet eller borgensåtagandena samt leasingavtalen.Hur går jag tillväga för att kräva honom på dessa pengar .Vänligen
SVAR

Hej,

Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga och för att du har använt dig av vår expresstjänst!

Du kan vända dig till Kronofogdemyndigheten (KFM) för att få hjälp med att driva in pengarna

Genom din information vet jag tyvärr inte riktigt hur ert avtal ser ut men jag presumerar att det rör sig om ett giltigt avtal. Under förutsättning att så är fallet så kan ni få hjälp av KFM att driva in pengarna.

För att få hjälp av KFM behövs en s.k. exekutionstitel, vilket du kan få genom två sätt:

1. Genom en dom. En dom får du efter att ha ansökt om stämning vid Tingsrätten (under förutsättning att de finner den nya ägaren skyldig att betala pga. ett giltigt avtal).

2. Genom att ansöka om betalningsföreläggande hos KFM. Du får då ett utslag om betalningsskyldighet.

Hur dessa två processer fungerar kan du läsa om nedan:

Ansökan om betalningsföreläggande hos KFM

Denna process är den smidigaste, men även ovanlig att få igenom.

Du kan ansöka om ett betalningsföreläggande hos KFM. Det kostar 300 kr och är den mest smidiga processen. Risken med denna process är att om den nya ägaren väljer att bestrida eventuell betalningsskyldighet hos KFM, så överlämnas ärendet till tingsrätten för en civilrättslig prövning i domstol. Helt enkelt, om tingsrätten finner att avtalet ni har inte är giltigt, av någon anledning, så faller denna process. Därav är denna process endast fördelaktig om det är så att den nya ägaren kommer medge att hen är skyldig dig pengar, vilket inte verkar vara fallet.

Ansökan om stämning vid tingsrätten - denna process är den som troligtvis är tillämplig för din del
Då det verkar som att den nya ägaren inte vill ta ansvar för avtalet så blir denna process aktuell. Du har då möjlighet att ansöka om stämning vid allmän domstol, dvs. tingsrätten. Du har dock en fördel i denna process. Du innehar ett skriftligt avtal som bevismedel, vilket innebär att det är upp till den nya ägaren att visa på att detta inte gäller.

Slutsats/rekommendation

Rekommendationen är således att du först och främst pratar med den nya ägaren och förklarar situationen. Ni har ett avtal mellan er och detta är han skyldig att uppfylla. Finner han inte avtalet giltigt så bör du ansöka om stämning hos allmän domstol för att få en dom. Denna domen ska förklara att den nya ägaren är skyldig att betala ett visst belopp eller uppfylla de åtaganden som ert avtal stadgar. Du verkar ha s.k. regressrätt på den nya ägaren, även om borgensåtagandet och leasingen faller på dig. När du har mottagit domen innehar du en s.k. exekutionstitel och med hjälp av den kan du begära att KFM ska hjälpa dig att verkställa domen. De sköter då själva processen där de kräver in pengarna.

Kontaktuppgifter

Behöver du hjälp med att utforma din ansökan om stämning vid allmän domstol eller önskar hjälp genom processen är vår juristbyrå mer än gärna till hjälp. Finner du något oklart i mitt svar eller önskar kontakt med vår juristbyrå är du välkommen att kontakta mig på: johan.hakansson@lawline.se.

Allt gott,

Med vänliga hälsningar

Johan Håkansson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Kronofogdemyndigheten (538)
2022-01-22 Betalningsföreläggande
2021-12-31 Vad kan man göra för att få tillbaka sin katt?
2021-12-30 Vad gör jag när grannen olovligt nyttjar en del av min fastighet?
2021-12-21 Hur gör man om lånetagaren inte betalar tillbaka pengar?

Alla besvarade frågor (98676)