Kräva hyra som hyresgästen ej kan betala

FRÅGA
Är inte det bedrägeri, att först utger min 89 åriga mamma, en fast lägre månads kostnad som inte skulle överstiga en viss summa, för att disponera ett hus hon äger, o sen skrev hon ett kontrakt med högre summa än avtalat? Något hon visste jag inte klarar av ekonomiskt. O använder det mot mig på alla sätt hon kan. O hon hotade att göra mig hemlös om jag inte skrev under hennes hyres kontrakt. Jag blev mot min vilja tvingad att skriva under det kontraktet, av rädsla för att bli hemlös! Kan inte jag få en åsikt av er om detta o råd, vad jag kan göra åt min mamma o om det går att göra det?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras av brottsbalken (BrB) och avtalslagen (AvtL).

Jag avgränsar mitt svar till straffrättsliga frågor. Det kan mycket väl finnas frågor kring själva avtalet som är värda att diskutera – till exempel om ett giltigt avtal slöts redan innan det skriftliga kontraktet och följderna av detta – men dessvärre förstår jag inte riktigt omständigheterna kring detta, och det skulle bli alldeles för långt om jag skulle kommentera rättsläget kring varje tänkbart händelseförlopp. Du får dock gärna skicka in en ny fråga där du beskriver detaljerna kring avtalet mer utförligt, till exempel om ni muntligen var överens om att du skulle hyra för ett visst belopp och sedan kom skrev ett skriftligt kontrakt och hur omständigheterna kring detta gick till, vad ni kom överens om etc. Du kan också kontakta Lawline per mail info@lawline.se eller telefon 08-533 300 04.

Jag kan trots att jag har svårt att uttala mig om avtalet kommentera de straffrättsliga frågorna. Jag skulle inte tro att bedrägeri är aktuellt i fallet. En förutsättning för att bedrägeri ska vara aktuellt är att din mamma lurat dig, och att detta fått till följd att hon gjort ekonomisk vinst och du ekonomisk skada (9 kap 1 § BrB). Om du till exempel konkret avstått från att hyra annan bostad för lägre hyra ör att hyra din mammas hus, och din mamma gjort vinning på detta genom att få en högre hyra än vad hon skulle ha fått enligt marknadspris, går det att tänka sig att bedrägeri är aktuellt. En förutsättning är dock att din mamma utlovat ett lägre pris, just för att du ska lockas in i ett dyrare avtal. Summa summarum ser jag bedrägeri som långsökt.

För mig är det mer sannolikt att brottet ocker är aktuellt. Ocker begås genom att när man ingår ett avtal utnyttja någon annans oförstånd, lättsinne, beroendeställning eller trångmål för att själva bereda sig en förmån. Bland trångmål räknas bland annat svår ekonomisk situation. En ytterligare förutsättning för att ocker ska föreligga är att det råder ett uppenbart missförhållande mellan prestationerna (9 kap 5 § BrB). Hyran enligt kontraktet måste alltså med uppenbarhet vara felaktigt hög i förhållande till det hyrda huset. Din mamma måste också ha haft som baktanke att utnyttja din situation för att ta ut den alltför höga hyran. Det är alltså inte tillräckligt att hon tar ut marknadsmässig hyra med kännedom om att du inte har råd att betala denna, eller för hög hyra utan syfte att utnyttja din situation.

Skulle en ockersituation föreligga, kan din mamma inte göra avtalet gällande mot dig och kräva den höga hyran (31 § AvtL).

Vänligen,

Henrik Witt-Strömer
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB (322)
2019-09-30 Hur gå tillväga när någon använder ens kreditkort och tar skulder i ens namn?
2019-09-30 Är det ett brott att lägga en p-bot på en annan bil?
2019-09-28 Jag har swishat men nu får jag inte tag på säljaren, vad kan jag göra?
2019-09-28 Ev. bedrägeri vid försäljning av produkter när köparen inte får vad den väntat sig

Alla besvarade frågor (73720)