Kräva betalt av förfallen fordran

2016-04-18 i Fordringar
FRÅGA
Jag undrar hur länge man väntar med att göra något när man inte har fått sina pengar på utsatt datum. Har ett handskrivet skuldebrev. M.vh
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om förfallotiden har löpt ut på skuldebrevet kan du i princip kräva in pengarna dagen efter det utsatta datumet. Ifall din gäldenär (den du har lånat ut pengar till) inte vill betala så kan du ta hjälp av Kronofogdemyndigheten och ansöka om "betalningsföreläggande", detta gör du här. Kronofogdemyndigheten kommer då att delge gäldenären ett föreläggande om att betala fordran. Om denne då inte betalar föreläggandet så kommer KFM att meddela utslag vilket innebär att de kommer börja driva in pengarna. Men om gäldenären bestrider föreläggandet så är det upp till dig om du vill ta ärendet vidare till domstol.

Du bör även vara medveten om att du förmodligen har rätt till dröjsmålsränta enligt räntelagen (RL), om ni inte har avtalat om annat. Enligt 3 och 6 §§ RL så utgår dröjsmålsränta på fordringen från förfallodagen, räntans storlek är den av Riksbanken fastställda referensräntan + 8 procentenheter, vilket idag blir 8 % eftersom referensräntan är 0.

Sammanfattningsvis så kan du alltså direkt efter förfallodagen kräva in dina pengar och du har troligtvis även rätt att kräva dröjsmålsränta på beloppet.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Zorba Hållsten
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fordringar (727)
2020-10-20 Behöver skuldebrev och gåvobrev bevittnas?
2020-10-17 När betalar försäkringsbolaget ut ett felaktigt draget belopp?
2020-10-17 Personlig borgen efter avslutat styrelseuppdrag?
2020-10-01 Hur gör jag för att begära betalt utifrån ett skuldebrev?

Alla besvarade frågor (85192)