Krav på hur vägskyltar och vägmarkeringar ska utformas i anslutning till parkering

2016-10-10 i Trafik och körkort
FRÅGA
Hur ska skylten/vägmärket utformas vid privat parkering ?
SVAR

Hej

Tack för att Du vänder Dig till Lawline!

Aktuell lag är lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering (LKOP) (1984:318) se här.

En markägare som äger området i vilken han eller hon förbjuder eller upplåter parkering får ta ut en kontrollavgift vid en olovlig parkering i området, vilket framgår av 1 § LKOP. Olovlig parkering är en sådan parkering som är i strid mot förbud eller villkor. Det uppställs ett krav på att dessa förbud och villkor tydligt tillkännagetts genom skyltning vilken ska utföras med vägmärken enligt 3 § LKOP. Finns en skylt vid infarten som tillkännager förbud inom området gäller denna skylt i området, såvitt inget annat medges genom exv. parkeringsskylt i del av området. Parkeringsskylten ska vara förenad med närmare anvisningar, för parkering under eller i del av område med parkeringsskylt som inte innehåller sådana anvisningar gäller istället gratis 24 timmars parkering (se 3 kap. 49 a § trafikförordningen). Enligt samma bestämmelse från trafikförordningen går att läsa att avgift ska erläggas för parkering endast om det anges på platsen. Endast om förbuden och villkor för parkering tydligt tillkännagivits genom skyltning eller markering får dessa förbud och villkor användas som grund för kontrollavgift. Om förbud och villkor inte tydligt framgår av vägskylten kan inte en olovlig parkering beläggas med kontrollavgift vid privat parkering.

Hoppas Du fick svar på Din fråga!

Mvh

Ahmet Ercin
Fick du svar på din fråga?