Krav på bouppteckning vid dödsfall?

FRÅGA
finns krav på bouppteckning när en make/maka avlider före den andra? om ingen bouppteckning finns vad får det för konsekvenser när nästa make/maka avlider?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 20 kap. 1 § ärvdabalken ska en bouppteckning göras inom tre månader efter ett dödsfall, om inte Skatteverket av särskild anledning förlänger tiden. Enligt lagen så SKA denna bouppteckning alltså ske. Vidare är en registrerad bouppteckning ofta ett krav för att banker ska tillåta uttag från den avlidna personens konto eller gemensamma konton.

Då bouppteckningen är en legitimationshandling för dödsbodelägarna kan således efterlevande make, eller andra arvtagare, inte förfoga över den avlidne makens konton och annan egendom. I bouppteckningen ska en mängd information ingå, till exempel om den avlidna personen var gift ingår också den efterlevandes tillgångar och skulder, och det ska även framgå vilka som är dödsbodelägare, efterarvingar och testamentariska arvingar.

Svaret på din fråga är således: ja, det finns krav på bouppteckning vid ett dödsfall. Konsekvenserna är att efterlevande make och arvtagare får extremt begränsade möjligheter att förfoga över den avlidnes tillgångar. Underlåter man att göra en bouppteckning kan Skatteverket även ålägga de ansvariga personerna med vite.

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1081)
2021-06-15 Vem har hand om bouppteckningen?
2021-06-12 Vad gäller när en arvinge har en fordran mot dödsboet?
2021-06-08 Ska en arvtagare genom testamente närvara vid bouppteckningsförrättningen?
2021-06-03 Blir barnbarn efterarvinge eller dödsbodelägare?

Alla besvarade frågor (93199)