Krav på betalning från bolagsman som utträtt ur bolaget

Kravbrev från Sergel Inkasso som hotar med Kronofogden. Kan Kronofogden gå in och ta min pension för en skuld (14000´) som skapades för 19 år sedan av ett HB där jag var delägare. Bolaget  gick i konkurs 1995-6. Företaget drevs av min fd sambo som orsakade skulden. Jag har inte känt till skulden. Finns det ingen tidsgräns? Varför jagar de inte henne? Jag kan inte betala.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga.

Regler om handelsbolag regleras i Lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag https://lagen.nu/1980:1102 . Enligt 2 kap 20 § svarar bolagsmännen solidariskt för bolagets förpliktelser. Detta innebär att borgenären kan söka betalning för en skuld både hos bolaget och hos varje individuell bolagsman tills denne får betalt för sin skuld. I 2 kap 22 § regleras bolagsmännens förpliktelser vid inträde och utträde ur bolaget. En bolagsman som inträder i bolaget svarar både för förpliktelser ingångna innan inträdet och framtida förpliktelser. En bolagsman som avgår svarar inte för framtida förpliktelser men dock för förpliktelser som ingåtts dessförinnan. Du svarar därför som bolagsman för förpliktelser som ingåtts när du var bolagsman, trots att du numera avgått som bolagsman.

Normalt preskriberas fordringar 10 år efter uppkomsten om inte preskriptionen avbryts innan dess enligt 2 § Preskriptionslagen https://lagen.nu/1981:130#P2S1 . Preskriptionsavbrott kan t.ex. ske genom att gäldenären betalar ränta, får ett skriftligt krav på betalning från borgenären eller att borgenären väcker talan mot gäldenären enligt 5 § Preskriptionslagen https://lagen.nu/1981:130#P5S1 .

Högsta domstolen har i NJA 2005 s. 438 https://lagen.nu/dom/nja/2005s438 prövat denna fråga. I fallet rörde det sig om en bolagsman som krävdes på pengar 14 år efter utträde ur bolaget. HD sade att eftersom preskriptionsavbrott skett mot bolaget hade även detta skett mot den utträdda bolagsmannen vilket innebar att han blev betalningsskyldig trots att det gått så många år.

Vänligen

Lovisa HedlundRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Preskription? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”