Krav för vuxenadoption

2020-05-28 i Adoption
FRÅGA
För att få adoptera en vuxen krävs det att man kan styrka en relation som är typisk för relationen föräldrar - barn? Vad är i lagens mening en typisk relation mellan barn-föräldrar?Hur länge bör man ha tagit hand om en vuxen för att tiden ska vara OK?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Adoption regleras i 4 kap. föräldrabalken (FB).

Krav på personligt förhållande
För att adoptera en vuxen (person som fyllt 18) krävs särskild anledning. Detta med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och personen sökanden vill adoptera (4 kap. 4 § första stycket FB).

När det bedöms huruvida det finns särskild anledning till en adoption ska det särskilt beaktas om sökanden har uppfostrat personen i fråga eller om adoptionen i övrigt anses bekräfta en relation som motsvarar relationen mellan barn och förälder. (4 kap. 4 § andra stycket FB).

Exempel på situationer då vuxenadoption är möjligt
Vuxenadoption är möjlig när det redan föreligger en relation mellan sökanden och personen denne vill adoptera. Exempel på detta är adoption av styvbarn eller adoption av en person som på något sätt bott hos eller tagits hand om av sökanden. Det kan förefalla som så att det vuxit fram en stark relation genom kontakter och umgänge som vanligtvis förekommer i en familj. Övrig särskild anledning med hänsyn till det personliga förhållandet kan vara att sökanden återförenas med ett barn som adopterats bort vid mycket ung ålder.

Inget exakt tidskrav
Det finns inget exakt tidskrav på hur länge ett personligt förhållande ska ha pågått. Det är emellertid en fördel att förhållandet varat en längre tid eftersom tiden inkluderas i bedömningen.

Bedömning sker med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet
Det är svårt att ge ett uttömmande svar eftersom det görs en samlad bedömning med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Anton Blomqvist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (569)
2020-12-31 Har bortadopterat barn arvsrätt efter biologisk förälder?
2020-12-31 Uppgifter om adoption
2020-12-28 Kan ett bortadopterat barn ärva biologiska syskon?
2020-12-26 Kan jag hitta information om mina biologiska föräldrar?

Alla besvarade frågor (88084)