FrågaOFFENTLIG RÄTTPolis02/03/2021

krav för vapenlicens

Vad gäller för vapenlicens?

Hej!

Jag undrar vad som gäller för att ansöka om vapenlicens.

Jag är ganska intresserad av vapen och undrar därför vilka vägar som finns för att kunna få vapenlicens. Jag vill gärna skjuta på bana men har också ett samlingsintresse.

1: Vilka vapen är tillåtna?

2:Vilka vapen kräver vilka licenser?

3: Hur får man ens vapenlicens?

4: och vad är skillnaden mellan att få vapenlicens via jägarexamen och att vara medlem i en skytteklubb?

Tack!

Lawline svarar

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Bestämmelser om vapeninnehav och licenser finns i vapenlagen.

Skillnad vapenlicens och jägarexamen – Att ta en jägarexamen innebär inte att man automatiskt får vapenlicens. Man måste efter jägarexamen söka vapenlicens likväl.

Vilka vapen omfattas av licens - Vapenlagen tar framförallt sikte på det som i folkmun betraktas som skjutvapen. Det vill säga ett vapen som skjuter projektiler med hjälp av krutladdningar eller med hjälp av gas (1 kap. 2 § vapl). Detta innebär att alla gevär, pistoler etc. omfattas av licens.

Vilka krav finns det?

Ett grundkrav för att få tillstånd s.k. vapenlicens är att man är 18 år. Undantag finns för vissa effektbegränsade vapen exempelvis om det är avsett för målskjutning (2 kap. 1 § 2 st vapenlagen).

Ett krav som måste uppfyllas för att ansökan ska bli godkänd är att du är en aktiv medlem i en skytteförening. Att vara aktiv innebär att du ska ha varit medlem minst 6 månader, samt blivit godkänd på ett särskilt skjutprov hos föreningen (gäller endast om ansökan gäller enhandsvapen).

Hur ansöker jag om vapenlicens för målskytte?

Ansökan görs till Polismyndigheten (2 kap. 2 § vapenlagen). En bedömning görs huruvida personen som ansöker är lämplig. Ett avslag kan göras exempelvis om personen tidigare har begått ett allvarligare brott. Vid ansökan ska ett intyg från föreningen lämnas om att ett medlemskap finns samt om det eventuella skjutprovet.

Ytterligare information - Tillstånd att inneha skjutvapen får meddelas endast om det skäligen kan antas att vapnet inte kommer att missbrukas." (se här). För att bedöma risken för missbruk av vapnet gör polisen en kontroll i olika register om man är registrerad för brott eller annan misskötsamhet.

I Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vapenlagstiftningen (RPSFS 2009:13) så uttalar polisen bland annat att:

En förutsättning för tillstånd till innehav av vapen bör vara att sökanden gjort sig känd som pålitlig, omdömesgill och laglydig. Brister han eller hon i något av dessa avseenden bör tillstånd inte meddelas.

Vidare uttalar man att:

En sökande som mer generellt eller regelbundet åsidosätter lagar eller förordningar bör inte meddelas tillstånd att inneha vapen. Detta bör gälla även om det är fråga om flera i och för sig mindre allvarliga brott eller förseelser, som inte medfört svårare påföljd än böter, men som tyder på en bristande respekt för gällande författningar.

Vad innebär detta för digDet finns som ovan ett antal krav för att få erhålla vapenlicens. Alla vapen som benämnas som skjutvapen omfattas av licens. Man kan gå vägen via polismyndigheten så som anges i vapenlagen, och som konstaterat innebär inte en jägarexamen en automatisk licens utan man måste som vanligt söka licens via polisen enligt vapenlagen.

Hoppas att de var svar på din fråga!

Oscar RudénRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Polis? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo