Krav för uppsägning

Hej,

Jag jobbar som kock på en resturang och blev nyligen sjukskriven i 3 månader för en skada i handen. Jag har nu i efterhand pratat med en kollega som berättade för mig att dom haft möte på jobbet om b.la mig, då även folk som inte är anställda medverkade, och under mötet röstade dom om jag skulle få vara kvar eller inte. Vilket jag tycker är helt absurt. Dom ville ha mig kvar, men en utav ägarna vill inte det så dom bestämde att jag ska få gå. Ägarna har inte tänkt berätta det här för mig fören min sjukskrivning är över. Anledningen till att hon vill att jag ska gå är att jag säger till när jag inte tycker något är rätt och hon är otroligt konflikträdd och väljer det hon anser vara den lättaste utvägen. Jag har inte jobbat där mer än 7 månader och är timanställd. Jag undrar vad jag har för rättigheter här? Hur lång uppsägningstid har jag om jag säger upp mig och finns det några konsekvenser för mig att säga upp mig? Och hur lång uppsägningstid har jag om dom säger upp mig? Dom har inget kollektivavtal men följer utgår från det, som jag har förstått det.

Med vänlig hälsning,

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vad som gäller vid uppsägning regleras i Lag om anställningsskydd (LAS).

Jag utgår i mitt svar från att du är tillsvidareanställd (fast anställd) och inte visstidsanställd. Vid visstidsanställning så gäller nämligen den anställningstid som är reglerad i anställningsavtalet, vilket betyder att det i princip inte finns möjlighet för arbetsgivaren eller arbetstagaren att säga upp innan anställningstiden löpt ut, om inte annat avtalas (4 § 2st LAS). Som tillsvidareanställd kan du däremot bli uppsagd närsomhelst, så länge arbetsgivaren har tillräckliga skäl för uppsägningen.

Arbetsgivaren måste grunda uppsägning av anställd på saklig grund (7 § LAS). En uppsägning är inte sakligt grundad om det är skäligt att kräva att den anställde bereds annat arbete hos arbetsgivaren. Att det ska vara en saklig grund innebär alltså också att det inte t.ex. får hänföra sig till personligt agg, man kan inte säga upp någon för att man personligen inte tycker om personen - utan det måste hänföra sig till någon form av misskötsel på jobbet. Arbetsgivaren kan inte heller grunda sin uppsägning på förhållanden som denne känt till i mer än 2 månader, om uppsägningen beror på förhållanden som hänför sig till arbetstagaren personligen (alltså inte arbetsbrist). Att säga upp någon pga personligt agg är därmed inte okej och ses som ett avtalsbrott, vilket kan leda till skadestånd. Om du skulle bli uppsagd så har du rätt att få begära att få veta grunden till uppsägningen (9 § LAS), vilket gör det möjligt att agera därefter.

Avseende uppsägningstid (om inte annat är stadgat i kollektivavtal) så gäller i ditt fall samma tid oavsett om arbetsgivaren säger upp dig eller om du själv gör det, vilket är en uppsägningstid på en månad (11 § LAS). Kontrollera ditt anställningsavtal för det fall att det står en längre uppsägningstid där.

Det finns inte några närmare rättsliga konsekvenser av att du säger upp dig - så länge du iakttar uppsägningstiden. Du som arbetstagare har rätt att säga upp dig och behöver inte ange skäl för uppsägning. Det kan dock vara bra att försöka se till så att uppsägningstiden inte krockar med eventuellt nytt arbete om du söker det. Under uppsägningstiden är du nämligen skyldig att vara tillgänglig för arbete.

Om du är medlem i en fackförening så skulle jag föreslå att du tar kontakt med dem. Även om din arbetsplats inte har avtal med facket så kan de ändå hjälpa dig att medla och, om så skulle behövas, föra talan i domstol.

Hoppas du fick svar på dina frågor. Du är alltid välkommen att komma in med fler frågor till oss på Lawline.

Vänligen,

Fanny RudénRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000