Krav för underhållsstöd

2019-07-12 i Underhåll
FRÅGA
Om man är särbo men ses dagligen och delar på kostnader för barnet. Ska den som barnet inte är skriven hos betala underhåll?
SVAR

Hej! Tack för att du valde Lawline med din fråga.

Som jag tolkat frågan så vill du veta när den andra maken har underhållningsskyldighet.

Underhållningsskyldigheten kan uppstå på två sätt enligt 7:2 FB.

inte har vårdnaden om barnet och inte heller varaktigt bor tillsammans med barnet, ellerhar vårdnaden om barnet gemensamt med den andra föräldern men barnet varaktigt bor tillsammans med endast den andra föräldern.

Att barnet är folkbokförd på en viss adress har ingen speciell betydelse gällande skyldigheten att betala underhållsstöd. Det som krävs är att barnet inte bor alternerande hos båda föräldrarna utan endast bor med en av dom.

I och med att ni ses dagligen och delar på kostnaden kan det innebära att din särbo uppfyller sin underhållningsskyldighet på den vägen. Enligt 7:4 FB får avdrag göras för var dag den underhållsskyldige föräldern spenderar med barnet. Om det är daglig kontakt innebär det troligen att ingen är skyldig stöd.

Hoppas det besvarade din fråga!

Jakob Westling
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (955)
2020-07-31 Föräldrar skyldighet att försörja barn på HVB med LVU under skolgång.
2020-07-30 Rätt till underhållsbidrag
2020-07-29 Ska föräldrar betala underhåll till barn som flyttat hemifrån?
2020-07-27 Har jag rätt till retroaktivt underhållsbidrag?

Alla besvarade frågor (82752)