Krav för svenskt medborgarskap

Hej!

Min fråga är följande: Jag har permanent uppehållstånd genom min dotters återförening av mig. Min dotter har svenskt medborgarskap och hon är fyra år gammal och vi bor på samma adress. Modern bor i ett annat land. När har jag rätt att ansöka om medborgarskap?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

För att bli svensk medborgare måste du uppfylla följande krav (11 § Lag om svenskt medborgarskap):

1. Styrkt sin identitet,

2. fyllt arton år,

3. permanent uppehållstillstånd i Sverige,

4. hemvist här i landet:

a) sedan två år i fråga om dansk, finländsk, isländsk eller norsk medborgare,

b) sedan fyra år i fråga om den som är statslös eller att bedöma som flykting enligt 4 kap. 1 § Utlänningslagen,

c) sedan fem år i fråga om övriga utlänningar, och

5. haft och kan förväntas komma att ha ett hederligt levnadssätt.

Hur bedöms kravet på ett hederligt levnadssätt?

Kravet på ett hederligt levnadssätt bedöms framför allt mot bakgrunden av det tidigare levnadssättet och främst tidigare kriminalitet som kan leda till att medborgarskapet inte beviljas. Men det kan även vara fråga om misskötsel gällande skatteskulder och underhållsskulder, men även andra skulder hos Kronofogden kan leda till att ansökan om medborgarskap avslås.

Sammanfattning

Utifrån informationen i frågan kan jag inte bedöma huruvida du kan ansöka om svenskt medborgarskap än. Men för att bli svenska medborgare måste alla fem punkter ovan vara uppfyllda.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Daniella LarsenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Migrationsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000