Krav för rätten till ekonomiskt bistånd

2018-10-26 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Hej! Min vännina har hamnat i ekonomiska problem efter att hon blev av med sitt arbete som vårdbiträde. Hon bor på en liten gård som hon hyr tillsammans med sin kusin och hon har även två hästar på gården. Hon berättade för mig att hon har inga pengar kvar och funderar på att ansöka till ekonomiskt bistånd hos soc. Hon berättar också att hon behöver pengar till hyran, mat, medicin, mat till hästarna och så behöver hon köpa en cykel nu när hon inte har råd att ha bil längre. Min fråga gäller om hon kommer bli beviljad till ekonomiskt bistånd eller inte ? tack
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer att börja med att redogöra generellt vad som gäller kring ekonomiskt bestånd, vilka krav som ställs och lite kort vad stödet innefattar. Som ett avslut kommer jag försöka reda ut din väninnas situation!

GÄLLANDE EKONOMISKT BISTÅND

Rätten till bestånd regleras i 4 kap. Socialtjänstlagen (SoL). Den enskildes rätt till bistånd regleras i 4 kap. 1 § SoL. I paragrafen anges att den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Ekonomiskt bistånd beviljas därför under förutsättning att man saknar pengar eller tillgångar för att själv klara sin försörjning.

- Om man har rätt till annan inkomst eller bidrag från exempelvis Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, A-kassan eller studiemedel från CSN, måste man vända sig dit i första hand.

- Om man är sambo eller är gift och den personen har en inkomst är parterna skyldiga att försörja varandra.

- Om man har egna tillgångar som sparade pengar på bank skall dessa först användas till försörjningen. Har man aktier, bil, bostadsrätt, villa, båt eller liknande ska dessa säljas och användas till försörjningen. I fråga om ett kortvarigt behov av det ekonomiska biståndet kan man i undantagsfall få behålla huset och bilen. Det kan dock bli aktuellt om behovet bedömt bli långvarigt och hus och bil betingar ett sådant värde att en försäljning är motiveras

Det är viktigt att känna till att socialtjänsten ställer krav på att du prövat alla dessa sätt till försörjning.

Ekonomiskt bistånd består av två delar: försörjningsstöd och bistånd för livsföringen i övrigt. Försörjningsstödet prövas månadsvis och täcker de vanliga och regelbundet återkommande kostnaderna för till exempel mat, kläder, förbrukningsvaror, boende och hushållsel (riksnormen). Ekonomiskt bistånd för livsföringen i övrigt gäller kostnader som är tillfälliga och inte täcks av försörjningsstödet. Vanliga behov är till exempel kostnader för läkarvård, medicin, tandvård, glasögon, möbler eller annat till hemmet och flyttning. Det avgörande är att man behöver biståndet för att ha en skälig (rimlig) levnadsnivå.

TILLÄMPNING PÅ FALLET

Som en slutsats lever vi i ett fantastiskt samhälle som ska finnas där när livet ibland vänder, trots att det ibland är svårt att känna så. Jag råder er att först och främst pröva huruvida din vännina kan ha rätt till annan inkomst eller bidrag. I och med att hon är arbetslös måste hon vara inskriven på Arbetsförmedling och vara aktivt arbetssökande. Om din vännina har ett nedsatt arbetsförmåga (helt eller delvis) och inte kan söka jobb på grund av hälsoskäl, ska ett aktuellt läkarintyg behöva bekräfta det. Ett ekonomiskt bestånd är aktuellt som ett sista alternativ för försörjning. Socialtjänsten tittar då på omständigheterna i varje enskilt fall och dömer utifrån dessa. Jag tycker därför verkligen att hon skall ta kontakt med socialtjänsten i den stadsdel där hon bor för att gå igenom situationen och se alternativen.

Håller tummarna för er! Stort lycka till och återkom gärna med fler frågor!
Zuzu Rabi
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (989)
2019-08-20 Förbud mot rökning på bostadsrättsföreningens innergård?
2019-08-16 Får vi renovera uterum som vi inte har bygglov till?
2019-08-15 Kan man slå ihop två efternamn?
2019-08-01 Vad ska jag göra om jag fått avslag på IÖV?

Alla besvarade frågor (72152)