Krav för försörjningsstöd från socialtjänsten.

2016-12-13 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Kan socialtjänsten kräva att en elev som fyllt 21 år tar studielån för att försörja sig medan denne går klart gymnasiet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Socialtjänstlagen (Sol) är en frivillighetslagstiftning som bygger på respekt för självbestämmanderätt och integritet, (1kap 1§ SoL). Med bakgrund av det så kan socialtjänsten inte kräva någonting av dig utan vidare. Socialtjänsten kan inte heller kräva att en person skuldsätter sig för att försörja sig själv. Det Socialtjänsten kan göra är att ställa vissa andra krav som förutsättning för att få bistånd och försörjningsstöd enligt 4kap 1§ SoL. Exempel på dessa förutsättningar är att man inte själv kan tillgodose sina behov, eller få dem tillgodosedda på annat sätt.

Socialtjänsten kan med hänvisning till 4kap 1§ SoL kräva att en person uttömmer sina möjligheter att försörja sig på andra typer av bidrag, så som bostadsbidrag, föräldrapenning etc. Om personen i fråga äger egendom i form av till exempel en bil eller en bostadsrätt, kan socialtjänsten i vissa fall kräva att man avhänder sig även detta.

Sammanfattningsvis kan sägas att Socialtjänsten får vägra försörjningsstöd om personen kan försörja sig på andra sätt eller med de tillgångar som denne äger. Ett annat krav för att få försörjningsstöd är att man har begärt andra typer av bidrag i första hand, men Socialtjänsten får inte vägra endast med hänvisning att man kan skuldsätta sig själv genom att ta studielån.

I avslagsbeslutet från socialtjänsten framgår det hur man skall gå vidare för att överklaga, vilket jag tycker att du ska göra om du har fått ett avslag på ansökan om försörjningsstöd, med den enda motiveringen att du kan ta studielån för att försörja dig.

Hoppas svaret hjälper dig!

Rickard Essung
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1287)
2021-05-05 Har Sverige ratificerat konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta?
2021-05-01 Varför får barer hälla ut min alkohol vid stängning?
2021-05-01 Kan medborgare nekas inresa?
2021-04-30 Tillgänglighet av domslut

Alla besvarade frågor (92043)