FrågaOFFENTLIG RÄTTTrafik och körkort21/06/2016

Krav för beviljande av nytt körkortstillstånd

Jag hade somnat i en park och var berusad och hade tagit 3-4 bloss cannabis. Polisen väcker mig där och jag fick åka in på LOB. Pga att jag hade 0.32 mg thc i kroppen så drog dom in mitt körkort av någon anledning. Hade varken bil eller bilnycklar på mig vid detta tillfälle. Nu i år (2016),så har jag sökt om körkortstillstånd efter återkallelse,då jag omöjligt kan hitta jobb utan behörighet B-kort. Nu undrar jag om dom bråkar med mig ytterligare och avslår ansökan om jag kan överklaga det beslutet om nu så blir fallet att dom avslår min ansökan? Jag har förlorat allt efter jag blivit arbetslös pga att jag saknar min behörighet till körkort då alla i byggbranschen har som krav att B-behörighet krävs och har därav absolut inte råd med massa prover dom gärna vill tvinga en till för att bevisa nykterhet från allt. Har i nuet slutat dricka,röka cigaretter,tar inga som helst droger och äter inte ens ipren eller alvedon och inget annat som har med medicinska kemikalier att göra alls. Då vill jag oxå påpeka ytterligare en gång att jag verkligen förlorat allt. Som bostad och inkomst från någonstans och min enda chans till normalt liv och chans till jobb är genom att äntligen få tillbaka min behörighet. Nu har det ändå gått 4 år sedan händelsen och har inte blivit lobad alls sedan dess. Tack på förhand för svar.

Lawline svarar

Hej!

Tack för din fråga.

Det är svårt för mig att säga varför ditt körkort återkallades och du fick en spärrtid, men exempelvis kan körkortet återkallas om körkortshavaren på grund av opålitlighet i nykterhetshänseende inte bör ha körkort (körkortslagen (1998:488) 5 kap. 3 § punkt 5, se här). För att Transportstyrelsen ska bevilja dig nytt körkortstillstånd så måste du med hänsyn till dina personliga och medicinska förhållanden anses vara lämplig som förare av ett körkortspliktigt fordon. Detta innebär bland annat med hänvisning till de personliga förhållandena (som kanske är mest relevant i ditt fall) att Transportstyrelsen måste bedöma att du inte är opålitlig i nykterhetshänseende (körkortslagen 3 kap. 2 §). För att Transportstyrelsen ska kunna ta reda på hur det ligger till i ditt fall så kan de alltså begära in prover som du måste genomföra och att resultaten då måste vara tillfredsställande för att de ska kunna överväga att ge dig ett nytt körkortstillstånd.

Du måste även genomgå bland annat en synundersökning och skicka in (om du inte redan gjort det) för att bevisa att du har tillräckligt god syn för att kunna köra ett körkortspliktigt fordon. Du är alltså skyldig att genomgå läkarundersökning, blodprovstagning eller annan liknande undersökning som behövs för att du ska kunna bevisa att du är nog pålitlig i nykterhetshänseende och att du har fullgod syn (körkortslagen 3 kap. 3 §).

Om du genomfört de prover som Transportstyrelsen begärt och sedan ansökt om ett körkortstillstånd så finns det en möjlighet att ansökan kan beviljas, men den bedömningen kan jag inte svara på. Om Transportstyrelsen skulle avslå din ansökan och besluta att inte bevilja dig körkortstillstånd så kommer du kunna överklaga detta, och hur du kan gå tillväga kommer stå i det beslut som du får hemskickat av Transportstyrelsen.

Hoppas detta gav svar på din fråga!

Vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?