Krav för avskedande från visstidsanställning

Hej, har precis fått visstidsanställning inom kommunen. Som vårdare inom missbruk. Har gått tre introduktionsdagar men ej fått veta regler mm.

Arbetade för första gången själv i lördags, och lovat att byta lås på två dörrar ok boendet. Misslyckades , och min sambo (som har ramavtal i kommunen, alltså lagat saker i huset tidigare) kom för att hjälpa mig.

Berättade detta för chefen i måndags, och hon blev tokig. Jag är inte att lita på längre, jag tog ett helt vansinnigt beslut . Jag skulle ha ringt till jouren ( jag trodde bara man ringde dit om något hände de boende något.) Hon sa att hon inte vet som jag kan arbeta kvar där pga detta. Har jag någon rättighet här?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga,

Regler om anställning regleras i lagen om anställningsskydd, även kallad LAS (se här). Observera att lagen inte är tillämplig i alla fall, exempelvis om du tillhör arbetsgivarens familj, har en lärlingsanställning eller liknande. Jag utgår från att du har en allmän visstidsanställning, alltså att du inte är säsongsanställd, över 67 år gammal eller att det är fråga om ett vikariat eller en provanställning (se 5 § 1 st. p.1).

Är det som hände grund för avskedande?

Med avskedande menas att anställningsförhållandet avslutas utan att uppsägningstiden ska iakttas. För att avskedande ska vara tillåtet krävs att arbetstagaren grovt åsidosatt sina skyldigheter mot arbetsgivaren (18 § LAS). Detta har ansetts vara en mycket hög tröskel, och det måste röra sig om relativt allvarliga fel. I rättsfallet AD 2014 nr 83 uttalade Arbetsdomstolen exempelvis att det ska vara fråga om "avsiktligt/grovt vårdslöst förfarande som inte rimligen ska behöva tålas i något rättsförhållande". Arbetets art och säkerhetsrisker kan dessutom vägas in i bedömningen, men även här är bedömningen sträng mot arbetsgivaren, vilket det nämnda rättsfallet som gällde en busschaufför visar.

Är frånvaron grund för uppsägning?

Med uppsägning menas att arbetstagaren säger upp arbetstagaren med beaktande av uppsägningstiden (11 § LAS). För att detta ska vara tillåtet krävs att arbetsgivaren har saklig grund för att avsluta anställningen (7 § st. 1 LAS). Även detta krav tolkas snävt – det måste alltså röra sig om att arbetstagaren betett sig relativt illa. Arbetsgivaren måste dessutom ha övervägt om arbetstagaren kan omplaceras till en annan syssla för att saklig grund ska föreligga.

Utifrån vad som framgår av frågan tror jag inte att ditt beteende är grund för varken avskedande eller uppsägning, eftersom det är första gången det händer och verkar ha varit resultatet av ett enkelt missförstånd. Jag skulle rekommendera att du tar kontakt med ditt fackförbund om du har ett sådant, då de har kunskaper om kollektivavtal och kan företräda dig i en eventuell tvist.

Hoppas att svaret är till hjälp och tveka inte att höra av dig om du har några fler frågor!

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000