Krav för avskedande från anställning

Jag fick för några dagar sedan mail med en varning om uppsägning från min chef, han ville att jag återkommer inom 1 dag med om jag är med i facket eller ej och sedan skulle han skicka underättelse om uppsägning. Med andra ord, jag fick en varning och blev tillsagd att jag kommer att bli uppsagd.

Tre dagar senare fick jag ett mail med underättelse om uppsägning pga personliga förhållanden.

Vad kan jag göra här? Enligt LAS ska man väl få en chans att bättra sig om man fått en varning och inte bli uppsagd direkt?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga,

Med avskedande menas att anställningsförhållandet avslutas utan att uppsägningstiden ska iakttas. För att avskedande ska vara tillåtet krävs att arbetstagaren grovt åsidosatt sina skyldigheter mot arbetsgivaren (18 § LAS). Detta har ansetts vara en mycket hög tröskel, och det måste röra sig om relativt allvarliga fel. I rättsfallet AD 2014 nr 83 uttalade Arbetsdomstolen exempelvis att det ska vara fråga om "avsiktligt/grovt vårdslöst förfarande som inte rimligen ska behöva tålas i något rättsförhållande". Arbetets art och säkerhetsrisker kan dessutom vägas in i bedömningen, men även här är bedömningen sträng mot arbetsgivaren, vilket det nämnda rättsfallet som gällde en busschaufför visar.

Ett felaktigt avskedande kan bli mycket dyrt för arbetsgivaren, eftersom det bl.a. innebär att du kan få skadestånd för pengarna du förlorat i samband med uppsägningen och allmänt skadestånd för "kränkningen överträdelsen innebär" (38 § LAS). Jag skulle rekommendera att du tar kontakt med ditt fackförbund om du har ett sådant, då de har kunskaper om kollektivavtal och kan företräda dig i en eventuell tvist.

Preskriptionstiden för att väcka talan mot en felaktig uppsägning eller ett avskedande är 2 veckor. Det är alltså viktigt att du väcker talan på en gång ifall du har blivit felaktigt avskedad.

Hoppas att svaret är till hjälp och tveka inte att höra av dig om du har några fler frågor!

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”