Krav för att få hemtjänst

2017-10-13 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
HejsanMin mormor är äldre och har längeklarat allt själv. Nu känner hon att hon har behov av hemtjänst. Nu undrar jag vilka krav som ställs upp för att en perosn ska få hemtjänst?
SVAR

Hej och tack för du ställer din fråga till Lawline!

Bestämmelser om bistånd i form av hemtjänst kan hittas i Socialtjänstlagen (SoL).

Den enskildes rätt till hemtjänst prövas enligt bestämmelsen i 4 kap. 1 § SoL. Bestämmelsen säger att den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt. Det betyder att alla som anser sig behöva service och omsorg har rätt att ansöka om bistånd och därmed få hjälp genom bland annat hemtjänst. I bedömningen görs en prövning av varje enskild individ.

För att ta reda på om din mormor har rätt till hemtjänst eller annat bistånd måste hon ansöka hos kommunens socialtjänst. Kommunen är skyldig att utreda alla ansökningar och oftast tar en biståndshandläggare hand om ärendet, se 11 kap. 1 § SoL. Biståndshandläggare arbetar på uppdrag av kommunen och beslutar om och i vilken omfattning din mormor kan beviljas hjälp.

Om din mormor får beviljat bistånd har hon enligt 5 kap. 5 § 3st SoL rätt att vara delaktig i hur hemtjänsten ska utformas och genomföras, dvs. när och hur stöd och hjälp i boendet ska ges. Enligt 5 kap. 4 § SoL framgår att socialtjänstens omsorg av äldre ska fokusera på att den äldre får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Din mormors nästa steg borde därför vara att rådfråga sin hemortskommun om hemtjänsten och sedan ansöka om bistånd.

Med vänliga hälsningar,

Filip Westling
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1329)
2021-09-23 Hur länge finns uppgifter kvar i belastningsregistret?
2021-09-22 Ofullständig fråga
2021-09-20 Vart ska man vara folkbokförd vid studier på annan ort?
2021-09-16 Kan jag överklaga en bot för en studentbiljett som jag fått fast jag är student?

Alla besvarade frågor (95866)