Krav för att en skuld ska kunna kvittas

Hej.

Jag hjälper en klient, företaget A.

Företaget A har haft en avtal med en elmäklare B. Elmäklaren har (vilket är en historia i sig) genom fått en skuld till företaget A. Skulden är fastställd och otvistig hos kronofogdemyndigheten.

Baserat på avtalet mellan företaget A och elmäklaren har elmäklaren hänvisat elleverantören C. Dvs både A och C är avtalspart till B.

C har levererat el ström, baserat på avtalet mellan A och B och har därmed fått fordringar på A. Eftersom både As och Cs fordringar uppstått baserat på samma avtal och att det inte finns något annat avtal mellan A och C, kan då A kvittas sina skulder till C mot de fordringar som A har mot B.

Jag vet att kvittningsrätten är långtgående och eftersom både As och Cs fordringar uppkommit av samma avtal, tycker jag att kvittning kan vara aktuellt ?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga samt stort tack för att du använt en av våra Expresstjänster!

Jag kommer börja mitt svar med att förklara vad som allmänt gäller för kvittning av fordran för att därefter tillämpa gällande regleringar på den särskilda situationen som din fråga avser.

Längst ned i svaret finner du mina kontaktuppgifter där du når mig om det är någonting i svaret som du inte förstår.

Allmänt om kvittningsrätt

För att man ska kunna kvitta en fordran mot en skuld måste vissa omständigheter föreligga. Det finns ett antal olika "allmänna kvittningsförutsättningar", varpå alla måste vara uppfyllda för att kvittning ska vara möjligt. Kvittningsförutsättningarna är följande:

Motfordran ska vara gällande, d.v.s. kunna indrivas vid domstol. Motfordran skall vara mätbar med huvudfordran, den skall avse samma myckenhet (i ert fall pengar). Motfordran måste vara förfallen till betalning. Motfordran och huvudfordran skall enligt huvudregeln vara ömsesidiga, dvs. gälla samma parter. Det får alltså inte finnas en tredje part. Huvudfordrans karaktär får inte utesluta kvittning.

Tillämpning på din situation

Jag förstår din fråga som att A och C inte har något avtal, utan skulderna är först mellan A och B och sedan mellan C och B. Detta gör att fordringarna inte är ömsesidiga (punkt 4 ovan) och gäller inte samma parter. Således kan skulderna inte kvittas mot varandra, utan skulderna måste lösas var för sig gentemot B.

För att en skuld ska kunna kvittas måste det finnas en huvudfordran och motfordran mellan samma parter. Det ska alltså vara samma parter som både är gäldenär och borgenär.

Även om de övriga kvittningsförutsättningarna ovan är uppfyllda, så faller det på punkten 4. För att man ska kunna kvitta en skuld mot en fordran måste skulden/fordran gälla samma parter. Men A och C har i ert fall ingen egentlig relation till varandra, vilket gör att en kvittning heller inte kan bli aktuell.

Punkten 5 i de allmänna kvittningsförutsättningar avser sådana fordringar som inte kan kvittas. Det handlar om t.ex. lönefordringar, underhållsbidrag och andra fordringar som på grund av sociala skäl inte kan kvittas mot en motfordran. Är skulderna ifråga sådana typer av skulder så faller kvittningsmöjligheten även på punkten 5.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan skulden inte kvittas. Detta eftersom A och C inte har någon avtalsrelation, och då det inte finns en skuld och en fordran mellan parterna A och C. Skulden/fordran gäller elmäklaren B vilket gör att C resp A får lösa sina situationer individuellt med B.

Hoppas du har fått svar på din fråga! Är det något i mitt svar som du inte förstår är du varmt välkommen att kontakta mig på cornelia.najafi@lawline.se så ska vi reda ut oklarheterna.

Lycka till med ditt ärende!

Mvh,

Cornelia NajafiRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Fordringar? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”